tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Tòa Án Nhân Dân Tối Cao

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
02/CT-TATC
Ngày ban hành 19/03/1990
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 02/CT-TATC xét xử nghiêm hành vi cắt phá dây điện
03/NCPL
Ngày ban hành 22/07/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 03/NCPL của Tòa án nhân dân tối cao : Thông tư hướng dẫn xét xử một số tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp
48/VP
Ngày ban hành 16/03/1989
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 48/VP xét xử hành vi cắt phá đường dây thông tin liên lạc
49-TAND/CT
Ngày ban hành 16/03/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 49-TAND/CT năm 1989 về xử lý những hành vi xâm phạm thân thể, nhân phẩm và danh dự của các thầy cô giáo do Tòa án nhân dân Tối cao ban hành
38/NCPL
Ngày ban hành 04/03/1989
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 38/NCPL ghi họ và tên hội thẩm nhân dân trong quyết định đưa vụ án ra xét xử
32/TK
Ngày ban hành 02/03/1989
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 32/TK hoãn phiên tòa trường hợp vắng mặt người bào chữa
37/NCPL
Ngày ban hành 24/02/1989
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 37/NCPL thi hành án tử hình
93/HS
Ngày ban hành 22/02/1989
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 93/HS thủ tục cho những người tham gia tố tụng xem biên bản phiên tòa
01-TAND/TT
Ngày ban hành 16/01/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01-TAND/TT-1989 thi hành Bộ luật Tố tụng Hình sự do Tòa án Nhân dân tối cao ban hành
01-TAND/TT
Ngày ban hành 06/04/1988
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01-TAND/TT-1988 về án treo theo điều 44 Bộ Luật Hình sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
785/HS
Ngày ban hành 17/09/1987
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 785/HS xử lý tội phạm gây thiệt hại cho công trình, phương tiện giao thông vận tải, thông tin
6-TT/LN
Ngày ban hành 30/12/1986
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền và giải quyết thủ tục giải quyết những việc ly hôn giữa các công dân Việt nam mà một bên ở nước chưa có Hiệp định tượng trợ tư pháp về các vấn đề hôn nhân và gia đình ở nước ta
04-HĐTPTANDTC/NQ
Ngày ban hành 29/11/1986
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 04-HĐTPTANDTC/NQ về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành
555/NCPL
Ngày ban hành 01/01/1986
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 555/NCPL của Tòa án nhân dân tối cao : Công văn hướng dẫn thủ tục xét xử một số việc trong tranh chấp lao động
951/NCPL
Ngày ban hành 01/01/1986
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 951/NCPL của Tòa án nhân dân tối cao : Công văn về việc xin huỷ bỏ việc nuôi con nuôi
07-TANDTC/CT
Ngày ban hành 22/12/1983
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 07-TANDTC/CT năm 1983 về xét xử các hành vi xâm phạm tính mạng hoặc sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc trong khi thi hành công vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
03/TATC
Ngày ban hành 05/04/1983
Hiệu lực Không còn phù hợp
Thông tư 03/TATC
81/TANDTC
Ngày ban hành 24/07/1981
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 81/TANDTC năm 1981 hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về thừa kế do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
60/TATC
Ngày ban hành 22/02/1978
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 60/TATC năm 1978 hướng dẫn giải quyết tranh chấp về hôn nhân và gia đình của cán bộ, bộ đội đã có vợ, chồng trong Nam, tập kết ra Bắc lấy vợ, chồng khác do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
15/QD-TA
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 15/QĐ-TA của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ thông tin và hệ thống mạng nội bộ của Tòa án nhân dân tối cao
14/QD-TA
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/QĐ-TA của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống thư điện tử và các phần mềm nội bộ của ngành Tòa án nhân dân
781-TC
Ngày ban hành 20/06/1964
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 781-TC-1964 tạm thời thay thế các Thẩm phán vắng mặt do Tòa án Nhân dân tối cao ban hành
807-TC
Ngày ban hành 31/07/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 807-TC năm 1961 về việc ký giấy thả phạm nhân đã hết hạn tù do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
377-TC
Ngày ban hành 25/04/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 377-TC năm 1961 hướng dẫn tổ chức bầu cử Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân của các Tòa án nhân dân địa phương do Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành.
415-DS
Ngày ban hành 07/03/1960
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 415-DS năm 1960 cải chính Thông tư 244-DS về việc giải quyết những tranh chấp về hợp đồng kinh tế giữa các xí nghiệp quốc doanh, các cơ quan Nhà nước với nhau do Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành
244-DS
Ngày ban hành 10/02/1960
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 244-DS năm 1960 giải quyết những tranh chấp về hợp đồng kinh tế giữa các xí nghiệp quốc doanh, các cơ quan Nhà nước với nhau do Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành.
1033-DS
Ngày ban hành 23/09/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 1033-DS năm 1959 về chủ trương giải quyết những việc tranh chấp dân sự để bảo vệ phong trào hợp tác nông nghiệp do Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành
772-TATC
Ngày ban hành 10/07/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 772-TATC năm 1959 về đình chỉ áp dụng luật pháp cũ của đế quốc và phong kiến do Toà Án Nhân Dân tối cao ban hành.
410-NCTH
Ngày ban hành 05/05/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 410-NCTH năm 1959 về việc giải quyết đơn khiếu tố do Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành
920-L
Ngày ban hành 15/05/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 920-L thái độ Nhân viên Tư pháp làm cho pháp luật được tôn trọng hết sức tự trọng và luôn luôn thận trọng
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162