Văn bản luật tổ chức Tổng Cục Hải Quan

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1842/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 21/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1842/TCHQ-TXNK xem xét kết quả phân loại 2017
1819/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 20/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1819/TCHQ-TXNK xác định trị giá hải quan 2017
1775/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1775/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng Xetải chuyên dùng chở suất ăn trên máy bay 2017
1714/TCHQ-QLRR
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1714/TCHQ-QLRR vướng mắc trong phân luồng tờ khai xuất nhập khẩu 2017
1711/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1711/TCHQ-GSQL ủy thác tạm nhập khẩu ô tô đối tượng hưởng quyền ưu đãi miễn trừ 2017
1709/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1709/TCHQ-TXNK xử lý thuế hàng hóa bị tổn thất 2017
1715/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1715/TCHQ-TXNK xác định trước mã số đối với đất sét nung nhiệt độ cao 2017
1648/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1648/TCHQ-TXNK gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng 2017
1618/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1618/TCHQ-GSQL vướng mắc CO mẫu D hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu 2017
1619/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1619/TCHQ-TXNK trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa 2017
1705/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1705/TCHQ-TXNK vướng mắc xác định mã số mặt hàng nhập khẩu 2017
1597/TCHQ-TTR
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1597/TCHQ-TTr thanh tra kiểm tra tài chính thuế đối với doanh nghiệp 2017
1606/TCHQ-CNTT
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1606/TCHQ-CNTT thực hiện Quyết định 33/2016/QĐ-TTg tờ khai hải quan điện tử 2017
771/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 771/QĐ-TCHQ số điện thoại địa chỉ thư điện tử thông tin tờ khai hải quan 2017
1603/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1603/TCHQ-TXNK về miễn thuế nhập khẩu đối với tàu cao tốc 2017
1565/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1565/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng Kính trắng 2017
1563/KH-TCHQ
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 1563/KH-TCHQ xử lý vi phạm Quy chế hoạt động công vụ Hải quan Việt Nam 2017
762/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 762/QĐ-TCHQ triển khai hoạt động cải cách hiện đại hóa trọng tâm ngành Hải quan 2017
1518/TB-TCHQ
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 1518/TB-TCHQ kết quả xác định trước mã số 012017AV 2017
1533/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1533/TCHQ-GSQL thủ tục nhập khẩu gỗ 2017
1537/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1537/TCHQ-TXNK xác định trước mã số hàng hóa 2017
1512/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1512/TCHQ-TXNK xin mã số thuế mặt hàng White Paper cloth và Paper cloth 2017
1480/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1480/TCHQ-TXNK vướng mắc về trị giá hải quan 2017
1425/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1425/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng paper cloth 2017
1423/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1423/TCHQ-GSQL thực hiện 12191/BTC-TCHQ 2017
1415/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1415/TCHQ-TXNK áp dụng thuế tự vệ đối với thép thanh 2017
1414/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1414/TCHQ-TXNK xác định trước mã số hàng hóa 2017
1413/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1413/TCHQ-TXNK trả lời thư bạn đọc đối với mặt hàng Bao bì bằng nhựa PP 2017
733/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 733/QĐ-TCHQ Kế hoạch cải cách phát triển và hiện đại hoá Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 2017
1392/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 07/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1392/TCHQ-TXNK vướng mắc thực hiện Biểu thuế xuất khẩu 2017
1406/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 07/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1406/TCHQ-TXNK xác định trước mã số hàng hóa 2017
1393/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 07/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1393/TCHQ-TXNK thực hiện mục lục ngân sách 2017
1394/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 07/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1394/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hải quan cho chuyến bay quốc tế không thường xuyên 2017
1405/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 07/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1405/TCHQ-TXNK thực hiện 174/2015/TT-BTC 2017
1409/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 07/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1409/TCHQ-GSQL sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khi thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu 2017
1367/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1367/TCHQ-GSQL cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm văn hóa phẩm không kinh doanh 2017
1358/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1358/TCHQ-GSQL xin ý kiến tham gia dự thảo Thông tư kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa 2017
1327/TCHQ-ĐTCBL
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1327/TCHQ-ĐTCBL tăng cường công tác ngăn chặn bắt giữ gia cầm nhập lậu qua biên giới 2017
1297/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1297/TCHQ-GSQL xử lý container S O S chưa làm thủ tục nhập khẩu 2017
1281/TCHQ-VP
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1281/TCHQ-VP thực hiện 06/CT-TTg 2017
716/TCT-KK
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 716/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng 2017
1274/TB-TCHQ
Ngày ban hành 02/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 1274/TB-TCHQ kết quả xác định trước mã số 2017
595/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 01/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 595/QĐ-TCHQ cấp quản lý sử dụng Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành hải quan 2017
1193/CT-TCHQ
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 1193/CT-TCHQ triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 2017
333/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 17/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 333/QĐ-TCHQ Kế hoạch cải cách phát triển hiện đại hóa Cục Hải quan Đà Nẵng 2017
712/TB-TCHQ
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 712/TB-TCHQ kết quả xác định trước mã số Bình tập uống nước bằng nhựa 2017
188/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 02/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 188/QĐ-TCHQ Quy chế hoạt động công vụ Hải quan Việt Nam 2017
404/TB-TCHQ
Ngày ban hành 19/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 404/TB-TCHQ kết quả xác định trước mã số 2017
372/TB-TCHQ
Ngày ban hành 18/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 372/TB-TCHQ kết quả xác định trước mã số 2017
98/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 17/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 98/QĐ-TCHQ Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng Khoa học 2017
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162