tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Tổng Cục Hải Quan

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
235/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 29/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 235/QĐ-TCHQ 2018 Quy định xử lý sau thanh tra kiểm tra trong ngành Hải quan
555/CT-TCHQ
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 555/CT-TCHQ 2018 triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước
505/TB-TCHQ
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 505/TB-TCHQ 2018 kết quả xác định trước mã số máy massage kết hợp cho cá nhân
506/TB-TCHQ
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 506/TB-TCHQ 2018 kết quả xác định trước mã số sản phẩm làm từ Titan
503/TB-TCHQ
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 503/TB-TCHQ 2018 kết quả xác định trước mã số mặt hàng frozen pork softbone
504/TB-TCHQ
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 504/TB-TCHQ 2018 kết quả xác định trước mã số Daimenox 800
508/TB-TCHQ
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 508/TB-TCHQ 2018 kết quả xác định trước mã số Chất nhũ hóa Palsgaard SSL 3429
507/TB-TCHQ
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 507/TB-TCHQ 2018 kết quả xác định trước mã số Doxipan Mix 100
168/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 168/QĐ-TCHQ 2018 chức năng Tổ nghiệp vụ thuộc Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan
169/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 169/QĐ-TCHQ 2018 Quy chế hoạt động của Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan
317/TB-TCHQ
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 317/TB-TCHQ 2018 kết quả xác định trước mã số Nhôm hợp kim ở dạng hình
318/TB-TCHQ
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 318/TB-TCHQ 2018 kết quả xác định trước mã số Nhôm hợp kim ở dạng hình
293/TB-TCHQ
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 293/TB-TCHQ 2018 kết quả xác định trước mã số Flustop 20 sol
295/TB-TCHQ
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 295/TB-TCHQ 2018 kết quả xác định trước mã số Nhôm hợp kim ở dạng hình
294/TB-TCHQ
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 294/TB-TCHQ 2018 kết quả xác định trước mã số Dung môi vô khuẩn pha vắc xin
319/TB-TCHQ
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 319/TB-TCHQ 2018 kết quả xác định trước mã số Khô đậu nành ép nhiệt
116/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 116/QĐ-TCHQ 2018 Kế hoạch triển khai hoạt động hiện đại hóa trọng tâm ngành Hải quan
195/TB-TCHQ
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 195/TB-TCHQ 2018 kết quả xác định trước mã số mặt hàng Ốp lưng da Alcantara S8
33/TB-TCHQ
Ngày ban hành 03/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 33/TB-TCHQ 2018 kết quả xác định trước mã số Hương dừa
4366/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4366/QĐ-TCHQ 2017 Quy chế tổ chức Ban Quản lý dự án đầu tư Tổng cục Hải quan
8541/TB-TCHQ
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 8541/TB-TCHQ 2017 kết quả xác định trước mã số Chất làm cứng sơn
8413/TB-TCHQ
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 8413/TB-TCHQ 2017 kết quả xác định trước mã số
8412/TB-TCHQ
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 8412/TB-TCHQ 2017 kết quả xác định trước mã số túi xách tay
8341/TB-TCHQ
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 8341/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số Ground enhancement material
4195/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4195/QĐ-TCHQ 2017 phối hợp tiếp nhận giải quyết khiếu nại tại cơ quan Hải quan
1842/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 21/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1842/TCHQ-TXNK xem xét kết quả phân loại 2017
1819/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 20/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1819/TCHQ-TXNK xác định trị giá hải quan 2017
1775/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1775/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng Xetải chuyên dùng chở suất ăn trên máy bay 2017
1709/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1709/TCHQ-TXNK xử lý thuế hàng hóa bị tổn thất 2017
1715/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1715/TCHQ-TXNK xác định trước mã số đối với đất sét nung nhiệt độ cao 2017
1714/TCHQ-QLRR
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1714/TCHQ-QLRR vướng mắc trong phân luồng tờ khai xuất nhập khẩu 2017
1711/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1711/TCHQ-GSQL ủy thác tạm nhập khẩu ô tô đối tượng hưởng quyền ưu đãi miễn trừ 2017
1648/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1648/TCHQ-TXNK gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng 2017
1618/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1618/TCHQ-GSQL vướng mắc CO mẫu D hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu 2017
1619/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1619/TCHQ-TXNK trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa 2017
1705/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1705/TCHQ-TXNK vướng mắc xác định mã số mặt hàng nhập khẩu 2017
1606/TCHQ-CNTT
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1606/TCHQ-CNTT thực hiện Quyết định 33/2016/QĐ-TTg tờ khai hải quan điện tử 2017
771/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 771/QĐ-TCHQ số điện thoại địa chỉ thư điện tử thông tin tờ khai hải quan 2017
1603/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1603/TCHQ-TXNK về miễn thuế nhập khẩu đối với tàu cao tốc 2017
1597/TCHQ-TTR
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1597/TCHQ-TTr thanh tra kiểm tra tài chính thuế đối với doanh nghiệp 2017
1565/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1565/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng Kính trắng 2017
762/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 762/QĐ-TCHQ triển khai hoạt động cải cách hiện đại hóa trọng tâm ngành Hải quan 2017
1563/KH-TCHQ
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 1563/KH-TCHQ xử lý vi phạm Quy chế hoạt động công vụ Hải quan Việt Nam 2017
1537/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1537/TCHQ-TXNK xác định trước mã số hàng hóa 2017
1512/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1512/TCHQ-TXNK xin mã số thuế mặt hàng White Paper cloth và Paper cloth 2017
1533/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1533/TCHQ-GSQL thủ tục nhập khẩu gỗ 2017
1518/TB-TCHQ
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 1518/TB-TCHQ kết quả xác định trước mã số 012017AV 2017
1480/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1480/TCHQ-TXNK vướng mắc về trị giá hải quan 2017
1425/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1425/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng paper cloth 2017
733/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 733/QĐ-TCHQ Kế hoạch cải cách phát triển và hiện đại hoá Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 2017
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162