tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Tổng Cục Thuế

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
906/TCT-CS
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 906/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2017
913/TCT-CS
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 913/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2017
840/TCT-CS
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 840/TCT-CS giải đáp chính sách tiền thuê đất 2017
876/TCT-DNL
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 876/TCT-DNL về hóa đơn kiêm chứng từ giao dịch 2017
834/TCT-DNL
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 834/TCT-DNL chính sách thuế đối với hàng cho biếu tặng từ quỹ phúc lợi 2017
843/TCT-CS
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 843/TCT-CS giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ 2017
836/TCT-CS
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 836/TCT-CS thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm mủ cao su tờ RSS 2017
880/TCT-KK
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 880/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng 2017
820/TCT-DNL
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 820/TCT-DNL hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử 2017
795/TCT-HTQT
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 795/TCT-HTQT thông báo hiệu lực Hiệp định thuế Việt Nam Panama 2017
807/TCT-CS
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 807/TCT-CS chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2017
784/TCT-TNCN
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 784/TCT-TNCN thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không qua đấu giá 2017
760/TCT-CS
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 760/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành 2017
727/TCT-CS
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 727/TCT-CS điều kiện hưởng ưu đãi đối với dự án cải tạo chung cư cũ 2017
710/TCT-CS
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 710/TCT-CS hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ 2017
686/TB-TCT
Ngày ban hành 07/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 686/TB-TCT tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng Nộp thuế điện tử Hóa đơn điện tử 2017
2601/QĐ-TCT
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2601/QĐ-TCT quy chế cơ quan thuế lấy ý kiến trước khi thực hiện kết luận thanh tra 2016
2605/QĐ-TCT
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2605/QĐ-TCT sửa đổi Quy trình thanh tra thuế 2016
5769/TCT-TNCN
Ngày ban hành 13/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5769/TCT-TNCN thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không đấu giá
5672/TCT-TNCN
Ngày ban hành 08/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5672/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi khi tinh giản biên chế 2016
5434/TCT-CS
Ngày ban hành 25/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5434/TCT-CS chính sách thuế hóa đơn 2016
5412/TCT-CS
Ngày ban hành 24/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5412/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lợi thế kinh doanh 2016
5391/TCT-CS
Ngày ban hành 23/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5391/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016
5394/TCT-CS
Ngày ban hành 23/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5394/TCT-CS chính sách thu tiền sử dụng đất 2016
5392/TCT-CS
Ngày ban hành 23/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5392/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 2016
5398/TCT-CS
Ngày ban hành 23/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5398/TCT-CS miễn giảm tiền thuê đất 2016
5384/TCT-CS
Ngày ban hành 22/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5384/TCT-CS giải quyết thu tiền sử dụng đất 2016
5362/TCT-CS
Ngày ban hành 21/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5362/TCT-CS xác định thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2016
5361/TCT-CS
Ngày ban hành 21/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5361/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng 2016
5360/TCT-CS
Ngày ban hành 21/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5360/TCT-CS giải đáp chính sách lệ phí trước bạ 2016
5348/TCT-CS
Ngày ban hành 18/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5348/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất 2016
5352/TCT-CS
Ngày ban hành 18/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5352/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp theo hình thức hợp đồng BOT 2016
5277/TCT-KK
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5277/TCT-KK xử lý đăng ký thuế công khai thông tin hộ kinh doanh 2016
5260/TCT-CS
Ngày ban hành 14/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5260/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016
5270/TCT-CS
Ngày ban hành 14/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5270/TCT-CS chính sách thuế đối với dự án ODA viện trợ không hoàn lại 2016
5233/TCT-KK
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5233/TCT-KK phụ lục kèm theo quy chế phối hợp 2176A/QCPH-TCT-TCTK 2016
5244/TCT-KK
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5244/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng 2016
5224/TCT-CS
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5224/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng 2016
5230/TCT-DNL
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5230/TCT-DNL xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt mặt hàng bia 2016
5227/TCT-CS
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5227/TCT-CS hóa đơn 2016
5221/TCT-QLN
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5221/TCT-QLN thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ 2016
5205/TCT-KK
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5205/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng 2016
5200/TCT-KK
Ngày ban hành 09/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5200/TCT-KK kê khai thuế giá trị gia tăng 2016
5160/TCT-CS
Ngày ban hành 08/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5160/TCT-CS chính sách tiền thuê đất 2016
5174/TCT-CS
Ngày ban hành 08/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5174/TCT-CS thuế chuyển nhượng bất động sản 2016
5166/TCT-CS
Ngày ban hành 08/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5166/TCT-CS cách quy đổi giá tính thuế tài nguyên 2016
5161/TCT-CS
Ngày ban hành 08/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5161/TCT-CS chính sách tiền thuê đất 2016
5156/TCT-KTNB
Ngày ban hành 07/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5156/TCT-KTNB đẩy lùi tình trạng lợi dụng bán cấp hóa đơn lẻ hợp thức hóa chứng từ 2016
5123/TCT-KK
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5123/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư 2016
5120/TCT-KK
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5120/TCT-KK chính sách thuế giá trị gia tăng 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940