tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
780/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 25/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 780/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015
09/2014/UBTVQH13
Ngày ban hành 20/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13
08/2013/UBTVQH13
Ngày ban hành 23/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 08/2013/UBTVQH13
561/2013/UBTVQH13
Ngày ban hành 16/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 561/2013/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn
495/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 18/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 495/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Kế hoạch phân bổ 5.500 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015 cho các dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi
474/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 04/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 474/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
470/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 27/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 470/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng và phát triển các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu
16/2011/UBTVQH12
Ngày ban hành 30/06/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
11/2010/UBTVQH12
Ngày ban hành 16/03/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 11/2010/UBTVQH12
309/CTR-UBTVQH12
Ngày ban hành 04/01/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chương trình số 309/CTR-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Chương trình công tác năm 2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
09/2009/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 27/02/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 09/2009/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÀNH SỰ
08/2008/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 27/12/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 08/2008/PL-UBTVQH12
30/2006/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 15/12/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 30/2006/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 9 CỦA PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ
746/2005/NQ-UBTVQH1
Ngày ban hành 28/01/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 746/2005/NQ-UBTVQH1 của ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI : Về việc giải thích điểm c khoản 2 điều 241 của luật thương mại
11/2003/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 29/04/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 11/2003/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
134/2002/NQ-UBTVQH11
Ngày ban hành 04/11/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 134/2002/NQ-UBTVQH11 về việc ban hành quy chế phối hợp giữa tòa án nhân dân tối cao và bộ quốc phòng trong việc quản lý các tòa án quân sự về tổ chức do ủy ban thường vụ quốc hội ban hành
44/2202/PL-UBTVQH10
Ngày ban hành 01/07/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 44/2202/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
272/2001/NQ-UBTVQH10
Ngày ban hành 26/09/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 272/2001/NQ-UBTVQH10
2000/PL-UBTVQH10
Ngày ban hành 25/07/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 2000/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh sửa đổi Điều 18 của Pháp lệnh tổ chức tòa án quân sự.
01/L/CTN
Ngày ban hành 05/01/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 01/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
10/PL-UBTVQH10
Ngày ban hành 25/12/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 10/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
09/PL-UBTVQH10
Ngày ban hành 25/12/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 09/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở
08/L/CTN
Ngày ban hành 11/12/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Sắc lệnh số 08/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng
08/1998/PL
Ngày ban hành 01/12/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 08/1998/PL của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng
02/CTN
Ngày ban hành 09/03/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 02/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Cán bộ, công chức
04/1998/PL
Ngày ban hành 01/01/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 04/1998/PL của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam
55/L/CTN
Ngày ban hành 07/04/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 55/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Bộ đội biên phòng
55/CTN
Ngày ban hành 07/04/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 55/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Bộ đội biên phòng
54/L/CTN
Ngày ban hành 18/02/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 54/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
54/CTN
Ngày ban hành 01/01/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 54/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
50/CTN
Ngày ban hành 03/07/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 50/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ
49/CTN
Ngày ban hành 03/06/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 49/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
48/CTN
Ngày ban hành 01/01/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 48/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động
45/CTN
Ngày ban hành 01/01/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 45/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh về dân quân tự vệ
46/CTN
Ngày ban hành 01/01/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 46/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh về giám sát và hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn và kiểm tra của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân
42/L/CTN
Ngày ban hành 27/09/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 42/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Công nhận và thi hành tại Việt Nam Quyết định của Trọng tài nước ngoài
290/NQ/UBTVQH9
Ngày ban hành 07/09/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 290/NQ/UBTVQH9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung khung thuế suất một số nhóm hàng trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế thuế nhập khẩu
41/L/CTN
Ngày ban hành 19/07/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 41/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
40/L/CTN
Ngày ban hành 12/06/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 40/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại giao
38/L/CTN
Ngày ban hành 10/12/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 38/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Bảo hộ Quyền Tác giả
37/L/CTN
Ngày ban hành 25/10/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 37/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
36/L/CTN
Ngày ban hành 10/09/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 36/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnhƯưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng
34/L/CTN
Ngày ban hành 03/06/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 34/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất
32/L/CTN
Ngày ban hành 03/06/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 32/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
33/L/CTN
Ngày ban hành 03/06/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 33/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
31/L/CTN
Ngày ban hành 29/03/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 31/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích
27/L/CTN
Ngày ban hành 15/12/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 27/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh về Cơ quan Đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
28/L/CTN
Ngày ban hành 15/12/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 28/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Hôn nhân và Gia đình giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài
26/L/CTN
Ngày ban hành 13/10/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 26/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh về Hành nghề y dược tư nhân
25/L/CTN
Ngày ban hành 07/09/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 25/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh về Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162