tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
15/L/CTN
Ngày ban hành 26/05/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 15/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh về Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân
16/L/CTN
Ngày ban hành 26/05/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 16/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân
15-L/CTN
Ngày ban hành 26/05/1993
Hiệu lực Hết hiệu lực
Lệnh 15-L/CTN
12/L/CTN
Ngày ban hành 26/04/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 12/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Tổ chức Viện kiểm sát quân sự
11/L/CTN
Ngày ban hành 26/04/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 11/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự
13/L/CTN
Ngày ban hành 26/04/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 13/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Thi hành án dân sự
14/L/CTN
Ngày ban hành 26/04/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 14/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài
10/L/CTN
Ngày ban hành 20/03/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 10/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Thi hành án phạt tù
07/L/CTN
Ngày ban hành 15/02/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 07/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Thú y
09/CTN
Ngày ban hành 01/01/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 09/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Phòng chống lụt bão
07/CTN
Ngày ban hành 01/01/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 07/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Thú y
08/CTN
Ngày ban hành 01/01/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 08/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
37/UBTV
Ngày ban hành 01/01/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 37/UBTV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết quy định một số điểm về thi hành Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân
02/2 NQ/UBTVQH9
Ngày ban hành 17/10/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 02/2 NQ/UBTVQH9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết về Tổ chức nhiệm vụ của Văn phòng Quốc hội
01/1 NQ/UBTVQH9
Ngày ban hành 26/09/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 01/1 NQ/UBTVQH9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết đổi tên Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước
1386/NQ/QHK6
Ngày ban hành 16/06/1981
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 1386/NQ/QHK6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết phê chuẩn Công ước về quy chế pháp chế, quyền ưu đãi và miễn trừ của các tổ chức kinh tế liên quốc gia
1236/NQ/QHK6
Ngày ban hành 22/01/1981
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 1236/NQ/QHK6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết phê chuẩn việc thành lập và sửa đổi một số tổ chức mới trong bộ máy Nhà nước
120/LCT
Ngày ban hành 24/06/1980
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 120/LCT của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh sửa đổi và bổ sung một số điểm về thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh
901/NQ/QHK6
Ngày ban hành 27/03/1980
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 901/NQ/QHK6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt nam và Tiệp khắc
775/NQ-QHK6
Ngày ban hành 18/12/1979
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 775/NQ-QHK6 Phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt Nam và Ba Lan
776/NQ/QHK6
Ngày ban hành 18/12/1979
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 776/NQ/QHK6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt nam và Bun-ga-ri
779/NQ/QHK6
Ngày ban hành 18/12/1979
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 779/NQ/QHK6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Lãnh sự giữa Việt Nam và Mông Cổ
774/NQ/QHK6
Ngày ban hành 18/12/1979
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 774/NQ/QHK6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt nam và Mông cổ
775/NQ/QHK6
Ngày ban hành 18/12/1979
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 775/NQ/QHK6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt nam và Ba lan
776/NQ-QHK6
Ngày ban hành 17/12/1979
Hiệu lực Hết hiệu lực
Nghị quyết 776/NQ-QHK6 Phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt nam và Bun-ga-ri
160/LCT
Ngày ban hành 21/11/1979
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 160/LCT của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh về Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
568/NQ-QHK6
Ngày ban hành 28/06/1979
Hiệu lực Hết hiệu lực
Nghị quyết 568/NQ-QHK6 Phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt Nam và Liên xô
438/NQ/QHK6
Ngày ban hành 23/02/1979
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 438/NQ/QHK6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước hoà bình, hữu nghị và hợp tác giữa Việt nam và Cam-pu-chia
438/NQ-QHK6
Ngày ban hành 23/02/1979
Hiệu lực Hết hiệu lực
Nghị quyết 438/NQ-QHK6
436/NQ/QHK6
Ngày ban hành 03/02/1979
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 436/NQ/QHK6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết tán thành việc thành lập Đoàn đại biểu Quốc hội để ra nhập Liên minh Quốc hội
379/NQ/QHK6
Ngày ban hành 29/11/1978
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 379/NQ/QHK6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt nam và Liên xô
315/NQ-QHK6
Ngày ban hành 14/09/1978
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 315/NQ-QHK6 Về việc phê chuẩn Việt Nam gia nhập Hội đồng Tương trợ kinh tế
230/NQ/QHK6
Ngày ban hành 02/05/1978
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 230/NQ/QHK6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết thống nhất tiền tệ trong cả nước, thu đổi tiền ngân hàng Nhà nước
181/NQ/QHK6
Ngày ban hành 23/01/1978
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 181/NQ/QHK6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết giao cho Toà án nhân dân đặc biệt có thẩm quyền xét xử những tội phạm nghiêm trọng về trật tự an toàn xã hội
169/NQ/QHK6
Ngày ban hành 13/12/1977
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 169/NQ/QHK6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hoà dân chủ Đức
127/NQ/QHK6
Ngày ban hành 15/09/1977
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 127/NQ/QHK6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Lào
126/NQ/QHK6
Ngày ban hành 15/09/1977
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 126/NQ/QHK6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Lào
39/NQ/QHK6
Ngày ban hành 06/12/1976
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 39/NQ/QHK6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết về chế độ tiền lương của Chủ nhiệm các uỷ ban của Quốc hội và các thành viên
530/NQ/QHK4
Ngày ban hành 20/01/1975
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 530/NQ/QHK4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết về việc tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá V
487/NQ/QHK4
Ngày ban hành 26/09/1974
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 487/NQ/QHK4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết ban hành Điều lệ Thuế Hàng hoá
215/NQ/QHK4
Ngày ban hành 17/08/1972
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 215/NQ/QHK4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết thông qua phương hướng điều chỉnh kế hoạch năm 1972
1084/NQ/TVQH
Ngày ban hành 27/04/1971
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 1084/NQ/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách năm 1971
1041/NQ/TVQH
Ngày ban hành 08/02/1971
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 1041/NQ/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết về việc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá IV
1041/NQ-TVQH
Ngày ban hành 08/02/1971
Hiệu lực Hết hiệu lực
Nghị quyết 1041/NQ-TVQH Về việc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá IV
1043/NQ/TVQH
Ngày ban hành 08/02/1971
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 1043/NQ/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết về việc xin thôi hoặc nhập quốc tịch Việt nam
1043/NQ-TVQH
Ngày ban hành 08/02/1971
Hiệu lực Hết hiệu lực
Nghị quyết 1043/NQ-TVQH
1040/NQ/TVQH
Ngày ban hành 02/02/1971
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 1040/NQ/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định thương mại và thanh toán giữa Việt Nam và An-giê-ri
1039/NQ/TVQH
Ngày ban hành 09/01/1971
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 1039/NQ/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá IV
1011/NQ/TVQH
Ngày ban hành 06/11/1970
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 1011/NQ/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Lãnh sự giữa Việt Nam và Mông Cổ
978/NQ/TVQH
Ngày ban hành 19/08/1970
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 978/NQ/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định thương mại và Hiệp định thanh toán giữa Việt Nam và A rập-Xi ri
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162