tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
886/NQ/TVQH
Ngày ban hành 31/03/1970
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 886/NQ/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết phê chuẩn ngân sách năm 1970
Ngày ban hành -
Hiệu lực Không xác định
Pháp lệnh số của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh về Lực lượng Dự bị động viên
780/NQ/TVQH
Ngày ban hành 11/08/1969
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 780/NQ/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết phê chuẩn việc sửa đổi và thành lập một số tổ chức mới trong bộ máy Nhà nước
626/NQ/TVQH
Ngày ban hành 14/11/1968
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 626/NQ/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết về việc tiếp tục thi hành Thuế Nông nghiệp
303/NQ/TVQH
Ngày ban hành 07/11/1966
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 303/NQ/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết thông qua những chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1966
200/NQ/TVQH
Ngày ban hành 18/01/1966
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 200/NQ/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết ban hành Điều lệ Thuế công thương nghiệp
201/NQ/TVQH
Ngày ban hành 18/01/1966
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 201/NQ/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết về việc tiếp tục thi hành Thuế Nông nghiệp
104/NQ/TVQH
Ngày ban hành 21/04/1965
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 104/NQ/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định thương mại dài hạn giữa Chính phủ Việt nam và Chính phủ Cộng hoà A rập
58/TVQH
Ngày ban hành 01/01/1965
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 58/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định văn hoá giữa Việt nam và A rập thống nhất
65/TVQH
Ngày ban hành 01/01/1965
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 65/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết về chế độ phụ cấp và các quyền lợi khác của đại biểu Quốc hội
37/NQ/TVQH
Ngày ban hành 20/11/1964
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 37/NQ/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết về thuế sát sinh
240/NQ/TVQH
Ngày ban hành 24/02/1964
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 240/NQ/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết về việc ấn định số lượng bầu cử Đại biểu Quốc hội Khoá III ở các địa phương
239/NQ/TVQH
Ngày ban hành 24/02/1964
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 239/NQ/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết về việc ấn định ngày bầu cử Quốc hội Khoá III trên toàn miền bắc
213/NQ/TVQH
Ngày ban hành 18/12/1963
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 213/NQ/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết về việc tính Thuế Nông nghiệp
209/NQ/TVQH
Ngày ban hành 24/11/1963
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 209/NQ/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định bưu chính và điện chính giữa Việt nam và Cu ba
181/NQ/TVQH
Ngày ban hành 13/06/1963
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 181/NQ/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt nam và Tiệp khắc
138/NQ/TVQH
Ngày ban hành 07/01/1963
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 138/NQ/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước Thương mại và Hàng hải giữa Việt Nam và Triều Tiên
137/NQ/TVQH
Ngày ban hành 07/01/1963
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 137/NQ/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước Thương mại và Hàng hải giữa Việt Nam và Trung Hoa
125/NQ/TVQH
Ngày ban hành 30/08/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 125/NQ/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết đặc xá cho những phạm nhân cải tạo tốt
125-NQ/TVQH
Ngày ban hành 30/08/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 125-NQ/TVQH
108/NQ/TVQH
Ngày ban hành 23/05/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 108/NQ/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết tính thuế suất cho nông dân
53/LCT
Ngày ban hành 04/10/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 53/LCT của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy
46/TVQH
Ngày ban hành 08/06/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 46/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết kéo dài thời gian bầu cử Hội đồng nhân dân ở Hà Nam, Ninh Bình và Vĩnh Phú
29/TVQH
Ngày ban hành 06/04/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 29/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết định lại thời gian bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và xã
01/LCT
Ngày ban hành 23/01/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 01/LCT của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh về việc Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp
56/TVQH
Ngày ban hành 01/01/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 56/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết quy định thời gian bầu cử Hội đồng nhân dân khoá II các cấp châu, xã và thị trấn thuộc khu tự trị Thái - Mèo
80/TVQH
Ngày ban hành 01/01/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 80/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết phê chuẩn Điều lệ tạm thời về bảo hiểm xã hội đối với công nhân và viên chức Nhà nước
04/NQ/TVQH
Ngày ban hành 29/08/1960
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 04/NQ/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Nghị quyết đặc xá cho những phạm nhân thuộc loại hình sự thường đã ở tù một thời gian và đã thật sự cải tạo
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162