tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Anh ninh quốc gia

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1063/QĐ-BTP
Ngày ban hành 10/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1063/QĐ-BTP năm 2015 Kế hoạch tập huấn kỹ năng quản trị, biên tập, cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử cho các Cục Thi hành án dân sự tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
01/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ : Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thu, quản lý và sử sụng Quỹ quốc phòng, an ninh
28/CT-UBND
Ngày ban hành 23/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2014 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới do tỉnh Phú Yên ban hành
35/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 35/2014/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 3, điều 7 và khoản 1, điều 8 chương III quy chế thu, quản lý và sử dụng qũy quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của UBND Thành phố Đà Nẵng
7589/KH-UBND
Ngày ban hành 08/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 7589/KH-UBND năm 2014 thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội do thành phố Hải Phòng ban hành
25/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 25/2014/NQ-HĐND về công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
32/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 32/2014/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
18/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 18/2014/QĐ-UBND về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai
43/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 11/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo số 43/2014/TB-LPQT về Biên bản về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật kỳ họp lần thứ 13 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Campuchia
01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG
Ngày ban hành 10/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Bộ Ngoại giao : Hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán
06/BC-HĐGDQPANTW
Ngày ban hành 22/01/2014
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 06/BC-HĐGDQPANTW kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh năm 2014 do Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương ban hành
122/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 11/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 122/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
1440/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1440/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT-TTg về phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do tỉnh Bắc Kạn ban hành
305/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/07/2013
Hiệu lực Không xác định
Nghị quyết 305/2013/NQ-HĐND Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Điện Biên
3527/UBND-PCNC
Ngày ban hành 11/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3527/UBND-PCNC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2013 và những năm tiếp theo
1029/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1029/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh Hóa : Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin để cập nhật, kiểm tra, đối chiếu và khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
25-KL/TW
Ngày ban hành 02/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kết luận 25-KL/TW thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2020 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
4030/KH-UBND
Ngày ban hành 03/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 4030/KH-UBND 2012 tiếp tục thực hiện Chỉ thị 689/CT-TTg về biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân việt nam bị nước ngoài bắt giữ trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2015
2701/VPCP-NC
Ngày ban hành 19/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2701/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ ban hành danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
42/QĐ-UBANKH
Ngày ban hành 18/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 42/QĐ-UBANKH của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia
25/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 25/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
2380/QĐ-TTg
Ngày ban hành 14/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo "Quỹ vì Trường Sa thân yêu"
13-KL/TW
Ngày ban hành 28/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kết luận 13-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW “Về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” do Bộ Chính trị ban hành
2152/QĐ-BNN-TC
Ngày ban hành 19/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2152/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
411/QĐ-BNN-XD
Ngày ban hành 08/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 411/QĐ-BNN-XD năm 2011 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu rà phá bom mìn, vật nổ dự án Cống Thủ Bộ thuộc Quy hoạch chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
1740/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/07/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1740/QĐ-UBND năm 2010 kế hoạch thực hiện Chỉ thị 689/CT-TTg về một số biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ do tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành
78/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/10/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 78/2008/QĐ-UBND về Quy chế quản lý công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng Bảo vệ chuyên trách của các tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
45/2002/CT-UB
Ngày ban hành 22/03/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 45/2002/CT-UB
2059/1998/QĐ-UB/NC
Ngày ban hành 13/06/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2059/1998/QĐ-UB/NC
288/QĐ.UB
Ngày ban hành 14/10/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 288/QĐ.UB năm 1992 ban hành bản quy định về xác định khu vực biên giới và vành đai biên giới thuộc phạm vi tỉnh Lào Cai – tiếp giáp với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành
06/LCT/HĐNN7
Ngày ban hành 30/12/1981
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 06/LCT/HĐNN7 của Quốc hội : Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1981
2200/NQ
Ngày ban hành 16/12/1966
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị
Khongso
Ngày ban hành 10/12/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định thư thiết lập một Ủy ban hòa giải có trách nhiệm tìm kiếm một giải pháp cho bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh giữa các quốc gia thành viên Công ước về chống phân biệt đối xử trong Giáo dục
150/SL
Ngày ban hành 29/03/1948
Hiệu lực Còn hiệu lực
Sắc lệnh 150/SL vùng bị địch kiểm soát uy hiếp Hội đồng nhân dân còn quá nửa số đã định đủ thẩm quyền làm việc
33A
Ngày ban hành 13/09/1945
Hiệu lực Còn hiệu lực
Sắc lệnh 33A Về việc cho phép ty liêm phóng bắt những người nguy hiểm cho nền Dân chủ Cộng hòa Việt Nam để đưa đi an trí và NBSP
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162