tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Asean

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
83/NQ-CP
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2014 ký Thỏa thuận về cơ chế hợp tác chung ASEAN trong chuẩn bị và ứng phó sự cố tràn dầu do Chính phủ ban hành
46/NQ-CP
Ngày ban hành 16/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 46/NQ-CP năm 2014 về ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết Vòng VI về dịch vụ tài chính ASEAN trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ do Chính phủ ban hành
116/TB-VPCP
Ngày ban hành 21/03/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 116/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
5680/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 01/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 5680/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về Kế hoạch hành động và đánh giá những trở ngại thực hiện các mục tiêu của Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ vào năm 2015
2134/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 31/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2134/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc ký Văn kiện hợp nhất Quy tắc trình trường hợp không tuân thủ lên Cấp cao ASEAN
35/TB-VPCP
Ngày ban hành 08/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 35/TB-VPCP của VP Chính phủ về ý kiến kết luận của PTT Vũ Văn Ninh tại phiên họp lần thứ nhất của Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia
8421/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 25/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 8421/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc ký Nghị định thư số 6 thực hiện Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh
6967/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 04/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 6967/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc ký Hiệp định Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 sửa đổi
2164/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 08/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2164/VPCP-QHQT ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết vòng V về dịch vụ tài chính ASEAN
2547/VPCP-QHQT
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2547/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về gói cam kết dịch vụ thứ 8 và Kế hoạch hành động thực hiện Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ
2814/VPCP-QHQT
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2814/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940