tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Báo chí

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
58/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 58/2014/QĐ-UBND bãi bỏ khoản 3, Điều 6 Quyết định 15/2014/QĐ-UBND về quản lý hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An
24/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 24/2014/QĐ-UBND về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
21/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2014/QĐ-UBND về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
05/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2014/QĐ-UBND Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của thành phố Hà Nội
2528/BHXH-TT
Ngày ban hành 02/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2528/BHXH-TT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sử dụng các ấn phẩm tuyên truyền
827/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 08/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 827/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Thể lệ Cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường
42/TB-VPCP
Ngày ban hành 10/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
thông báo 42/TB-VPCP của VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của TTCP về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ xuất bản Việt Nam
23/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/01/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt đề án thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ Vĩnh Long về công tác báo chí trước yêu cầu mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ năm 2008 đến năm 2010 và tầm nhìn 2020
01-VPNG
Ngày ban hành 08/01/1975
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01-VPNG
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162