tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Bầu cử

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
126/2016/QH13
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 126/2016/QH13
127/2016/QH13
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 127/2016/QH13
20/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp bầu
1406/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1406/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu cử của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2011-2016
180/QĐ-TTg
Ngày ban hành 23/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 180/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011 - 2016
104/QĐ-TTg
Ngày ban hành 14/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 104/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011 - 2016
1262/QĐ-TTg
Ngày ban hành 13/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1262/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 - 2016
NQ 81/NQ - CP
Ngày ban hành 21/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 81/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn việc giảm số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được bầu của Bạc Liêu 2011 - 2016
555/QĐ-TTg
Ngày ban hành 19/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 555/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004 - 2011
76/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 76/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011 - 2016
71/NQ-CP
Ngày ban hành 01/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ
58/NQ-CP
Ngày ban hành 29/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 58/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử,số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016
63/NQ-CP
Ngày ban hành 29/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016
62/NQ-CP
Ngày ban hành 29/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 62/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011 - 2016
57/NQ-CP
Ngày ban hành 29/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử,số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016
51/NQ-CP
Ngày ban hành 28/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 51/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016
192/CT-TTg
Ngày ban hành 30/01/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 192/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016
63/2010/QH12
Ngày ban hành 24/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân sửa đổi, bổ sung số 63/2010/QH12 của Quốc hội
1413/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/08/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1413/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu cử của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thất nhiệm kỳ 2011-2016
1029/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/07/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1029/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2004 - 2011
7885/2005/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/10/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 7885/2005/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang, nhiệm kỳ 2004-2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành
39/2004/QĐ-UB
Ngày ban hành 20/02/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 39/2004/QĐ-UB phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
56/2004/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/02/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 56/2004/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2004-2009
527-NQ/HĐNN7
Ngày ban hành 29/05/1984
Hiệu lực Còn hiệu lực
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC SỐ 527-NQ/HĐNN7 NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 1984 VỀ VIỆC CỬ ĐỒNG CHÍ ĐOÀN TRỌNG TRUYẾN GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG, TỔNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
1041/NQ-TVQH
Ngày ban hành 08/02/1971
Hiệu lực Hết hiệu lực
Nghị quyết 1041/NQ-TVQH Về việc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá IV
01/2011/NQ-HĐND
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 01/2011/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940