tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Cán bộ - Công chức - viên chức

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
129/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 129/2015/NĐ-CP thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
56/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 56/2015/NĐ-CP về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
955/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 955/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt danh sách trí thức trẻ đạt kết quả tuyển chọn bổ sung, thay thế trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 do tỉnh Phú Yên ban hành
1193/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1193/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định 124/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây nguyên giai đoạn 2014-2020
35-HD/BTCTW
Ngày ban hành 24/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 35-HD/BTCTW năm 2015 thực hiện Nghị định 26/2015/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
26/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
3400/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3400/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 68/2010/QĐ-UBND quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, khu phố do tỉnh Quảng Ninh ban hành
4295/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4295/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản về chế độ, chính sách và tuyển dụng công, viên chức do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương
19/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2014 phê chuẩn tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và thông qua tổng biên chế công chức trong cơ quan tổ chức hành chính năm 2015 của Thành phố Hồ Chí Minh
36/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 36/2014/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ lễ tang, mai táng, phúng điếu đối với cán bộ, công, viên chức, đối tượng chính sách người có công khi từ trần trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
6383/TCĐBVN-TCCB
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6383/TCĐBVN-TCCB năm 2014 nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc công viên chức
68/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 68/2014/QĐ-UBND về Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
28/CT-UBND
Ngày ban hành 19/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2014 đẩy mạnh thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương
27/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 27/2014/QĐ-UBND về Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do tỉnh Bình Định ban hành
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về phân cấp quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2345/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2345/QĐ-UBND năm 2014 về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức thuộc tỉnh Thái Nguyên
20/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20/2014/QĐ-UBND thẩm quyền tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương
139/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 30/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND về chính sách đặc thù hỗ trợ công, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong cơ quan Đảng, mặt trận tổ quốc, công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang
26/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2014/QĐ-UBND về tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên
59/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 59/2014/QĐ-UBND về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng do tỉnh Ninh Thuận ban hành
15/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 15/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai
34/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 34/2014/QĐ-UBND về quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
13/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 13/2014/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn do tỉnh Bạc Liêu ban hành
20/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20/2014/QĐ-UBND về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức của tỉnh Cà Mau
15/2014/CT-UBND
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 15/2014/CT-UBND tăng cường quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn của tỉnh Thái Nguyên
16/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2014/QĐ-UBND về phân cấp quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
1091/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1091/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức (chuyên viên hoặc tương đương) tỉnh Vĩnh Long năm 2014
10/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2014/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị, chuyên viên khối nghiên cứu tổng hợp thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La
09/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2014/QĐ-UBND về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
93/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 93/2014/NQ-HĐND quy định chế độ đặc thù đối với cán bộ, công, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
1827/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1827/QĐ-UBND năm 2014 về phương án thí điểm khoán kinh phí quản lý hành chính gắn với số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách đối với xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
1990/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1990/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn tỉnh Bình Định
651/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 651/QĐ-UBND năm 2014 phân công công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
06/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2014/QĐ-UBND về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
06/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ban hành quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp các hội, doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
15/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 15/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam” kèm theo Quyết định 86/2013/QĐ-UBND
151/KH-UBND
Ngày ban hành 04/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 151/KH-UBND về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2014
616/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 616/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Đề án 1956 giai đoạn 2013-2015 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
07/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 03/2009/QĐ-UBND thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan bành chính, nhà nước tỉnh Lào Cai
03/CT-UBND
Ngày ban hành 26/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2014 đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công, viên chức tại cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng
07/CT-TTg
Ngày ban hành 19/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2014 đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
03/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2012/QĐ-UBND về phân cấp quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực do thành phố Cần Thơ ban hành
295/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 295/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2014
02/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2014/QĐ-UBND về quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
134/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 134/QĐ-UBND giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp, lao động và cán bộ y tế cơ sở năm 2014 do tỉnh Ninh Bình ban hành
1259/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1259/QĐ-UBND năm 2014 quy định đối với người dự tuyển thuộc đối tượng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào công chức xã, phường, thị trấn không qua thi tuyển tại mục I phần D Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2013
101/QĐ-BNV
Ngày ban hành 11/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 101/QĐ-BNV về Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
11/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2011/QĐ-UBND quy định chế độ đi học đối với cán bộ, công, viên chức nhà nước và mức thù lao đối với giảng viên, báo cáo viên trên địa bàn tỉnh Long An
03/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2014/QĐ-UBND về phân cấp quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940