tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Chính sách

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
KHONGSO
Ngày ban hành 05/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư liên tịch sửa đổi hướng dẫn xác nhận liệt sĩ thương binh người hưởng chính sách
175/TB-VPCP
Ngày ban hành 21/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 175/TB-VPCP năm 2015 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị trực tuyến sơ kết 06 năm (2009-2014) thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành
22/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22/2015/QĐ-UBND sửa đổi hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
251/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 14/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 251/QĐ-UBDT năm 2015 về Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định pháp luật liên quan và các Chính sách dân tộc trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc
810/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 810/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020
08/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2015/QĐ-UBND về quy định chính sách ưu đãi đối với các cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
124/TB-VPCP
Ngày ban hành 10/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 124/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP về chính sách xã hội đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành
13/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 13/2015/QĐ-UBND điều chỉnh Khoản 2, Điều 1, Quyết định 20/2013/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ sản xuất tại xã nghèo theo Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đến năm 2015 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
04/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND bãi bỏ, sửa đổi Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
02/QĐ-TCTS-KHTC
Ngày ban hành 06/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/QĐ-TCTS-KHTC năm 2015 về Quy chế quản lý, sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư, phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng, chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do Tổng cục Thủy sản quản lý
46/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 46/2014/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc hộ gia đình nghèo chuẩn tỉnh tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
32/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 32/2014/NQ-HĐND sửa đổi khoản 6 Điều 1 Nghị quyết 38/2008/NQ-HĐND về chính sách tạm thời hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009-2015 do tỉnh Tây Ninh ban hành
120/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 120/2014/NQ-HĐND quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu
4631/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4631/LĐTBXH-LĐTL 2014 chính sách lao động dôi dư
5455/TCT-CS
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5455/TCT-CS năm 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng
85/NQ-HĐND
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 85/NQ-HĐND năm 2014 bãi bỏ Nghị quyết 42/2013/NQ-HĐND về việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho Nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn năm 2014, 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
4321/HQHCM-TXNK
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4321/HQHCM-TXNK 2014 vướng mắc chính sách thuế hàng hóa xuất nhập khẩu
73/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 73/2014/QĐ-UBND về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế
10299/CT-TTHT
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10299/CT-TTHT năm 2014 về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
60478/CT-HTR
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 60478/CT-HTr 2014 trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng
60283/CT-HTR
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 60283/CT-HTr 2014 trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng
10199/CT-TTHT
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10199/CT-TTHT năm 2014 chính sách thuế
10208/CT-TTHT
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10208/CT-TTHT 2014 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
10180/CT-TTHT
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10180/CT-TTHT 2014 chính sách thuế nhà thầu
10169/CT-TTHT
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10169/CT-TTHT 2014 chính sách thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp
5248/TCT-TNCN
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5248/TCT-TNCN năm 2014 chính sách thuế thu nhập cá nhân
10179/CT-TTHT
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10179/CT-TTHT 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng
10168/CT-TTHT
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10168/CT-TTHT 2014 chính sách thuế nhà thầu
10152/CT-TTHT
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10152/CT-TTHT 2014 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
5254/TCT-CS
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5254/TCT-CS năm 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư
10157/CT-TTHT
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10157/CT-TTHT 2014 chính sách thuế thu nhập từ cổ phiếu
5253/TCT-CS
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5253/TCT-CS năm 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng xuất trả hàng mượn không lập hóa đơn
10077/CT-TTHT
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10077/CT-TTHT 2014 chính sách về thay đổi các chỉ tiêu trên tờ khai đăng ký thuế
5219/TCT-CS
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5219/TCT-CS 2014 chính sách thu tiền thuê đất
58/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 58/2014/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
5222/TCT-CS
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5222/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
5221/TCT-CS
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5221/TCT-CS 2014 thực hiện chính sách thuế
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014-2016 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
164/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 164/2014/NQ-HĐND Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa Nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2014 -2016
1995/QĐ-TTg
Ngày ban hành 04/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1995/QĐ-TTg năm 2014 về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3477/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3477/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014 - 2020
16/2014/TT-BXD
Ngày ban hành 23/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 16/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung
140/KH-UBND
Ngày ban hành 21/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2014 thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền trung trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
1672/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1672/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên
1874/QĐ-TTg
Ngày ban hành 13/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1874/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
21/CT-CT
Ngày ban hành 02/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 21/CT-CT năm 2014 tăng cường chỉ đạo thực hiện xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do thành phố Hải Phòng ban hành
126/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 26/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 126/2014/NQ-HĐND về chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo và chính sách hỗ trợ đối với hộ mới thoát nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020
124/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 26/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 124/2014/NQ-HĐND quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
18/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 18/2014/QĐ-UBND về chính sách khuyến khích đầu tư lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020
20/CT-UBND
Ngày ban hành 23/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2014 thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tại đơn vị hành chính sự nghiệp do tỉnh Thanh Hóa ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940