tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Chứng khoán

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
105/QĐ-UBCK
Ngày ban hành 26/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH SỐ 105/QĐ-UBCK VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HƯỚNG DẪN VIỆC THIẾT LẬP VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN TRỊ RỦI RO CHO CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
210/2012/TT-BTC
Ngày ban hành 30/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 210/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán
3229/UBCK-QLQ
Ngày ban hành 07/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 3229/UBCK-QLQ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấn chỉnh các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán
8564/BTC-TCT
Ngày ban hành 01/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 8564/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động mua ký quỹ chứng khoán
8564/BTC-TCT
Ngày ban hành 01/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 8564/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động mua ký quỹ chứng khoán
997/VPCP-KTTH
Ngày ban hành 27/02/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 997/VPCP-KTTH tăng cường quản lý thị trường chứng khoán
01/1999/TT-UBCK1
Ngày ban hành 30/12/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/1999/TT-UBCK1 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn Quyết định 139/1999/QĐ-TTg ngày 10/6/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam
Khongso
Ngày ban hành 09/12/1988
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước Liên hợp quốc về hối phiếu và kỳ phiếu quốc tế (1988)
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162