tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Cư trú-Hộ khẩu

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
744/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch triển khai, thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thái Bình
289/TB-VP
Ngày ban hành 19/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 289/TB-VP năm 2014 kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Quốc Hùng tại cuộc họp về quản lý sử dụng, duy tu, duy trì và sửa chữa quỹ nhà ở tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội
47/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 47/2014/QĐ-UBND về thu Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai
1050/KH-UBND
Ngày ban hành 14/03/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 1050/KH-UBND năm 2014 tăng cường phối hợp thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP về biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, giai đoạn 2014-2020 do tỉnh Bến Tre ban hành
941/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 941/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án di dời khẩn cấp 08 hộ dân sinh sống tại khu vực bị sạt lở đoạn bờ sông Nhà Bè thuộc ấp Bình Mỹ, xã Bình khánh, huyện Cần Giờ
2377/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2377/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú tỉnh Đắk Lắk
4621/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4621/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt, phân bổ và quản lý sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội
711/QĐ-BNN-TC
Ngày ban hành 03/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 711/QĐ-BNN-TC năm 2013 điều chỉnh mức chi tạm thời áp dụng cho các lớp tập huấn thuộc chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
1098/QĐ-BXD
Ngày ban hành 27/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1098/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư
80/2011/TT-BCA
Ngày ban hành 15/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 80/2011/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định quy trình đăng ký cư trú
99/NQ-CP
Ngày ban hành 15/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 99/NQ-CP của Chính phủ về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Na Uy, Vương quốc Thụy Điển và Cộng hòa Phần Lan
75/TB-BKHĐT
Ngày ban hành 28/06/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 75/TB-BKHĐT về ý kiến hội nghị tư vấn thẩm định dự án tiếp tục đầu tư ổn định đời sống nhân dân vùng tái định cư thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2868/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/09/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2868/2010/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu lệ phí hộ tịch, chứng minh nhân dân, đăng ký cư trú tại Điều 1 Quyết định 2802/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành
24/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/07/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 24/2010/QĐ-UBND về chính sách đối với hộ gia đình và lao động có hộ khẩu thường trú tại 16 xã nghèo theo Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đến năm 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành
08.A/2010/TT-BTP
Ngày ban hành 25/03/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08.a/2010/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng
08a/2010/TT-BTP
Ngày ban hành 25/03/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08a/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch
171/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/12/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 171/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện các Nghị định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành
69/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/10/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 69/2008/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng nhà và vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành
661/TCT-TNCN
Ngày ban hành 07/02/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 661/TCT-TNCN thời gian cư trú của người nước ngoài
81/2006/QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Cư trú số 81/2006/QH11 của Quốc hội
158/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/12/2005
Hiệu lực Không xác định
Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch
368/XNC
Ngày ban hành 20/09/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản khác 368/XNC
54/2004/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/01/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 54/2004/QĐ-UBND thành lập chi cục di dân phát triển nông thôn Hậu Giang
61/2002/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/05/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 61/2002/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 61/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ và quyền mua bán ngoại tệ của người cư trú là tổ chức
167/CP
Ngày ban hành 18/09/1976
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 167/CP
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162