tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Dân sự

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1153/QĐ-CTN
Ngày ban hành 12/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1153/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
19/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau
28/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 28/2014/QĐ-UBND quy định biểu mức thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
12/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 12/2014/QĐ-UBND chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
110/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 110/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
09/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang : Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC
Ngày ban hành 05/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC của Bộ Tư pháp-Bộ Công an-Bộ Tài chính : Hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân
1891/TCT-CS
Ngày ban hành 04/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1891/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chênh lệch tỷ giá khi trả tiền vay
55/QĐ-TTg
Ngày ban hành 09/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 55/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự
15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC
Ngày ban hành 15/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC của Bộ Tư pháp-Bộ Ngoại giao-Tòa án nhân dân tối cao : Hướng dẫn áp dụng một số quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của Luật Tương trợ tư pháp
08/2011/L-CTN
Ngày ban hành 08/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 08/2011/L-CTN của Chủ Tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội
737/NHCS-TDSV
Ngày ban hành 04/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 737/NHCS-TDSV thực hiện ý kiến chỉ đạo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
5288/QĐ-BCT
Ngày ban hành 11/10/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5288/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025
11/2010/CT-UBND
Ngày ban hành 07/09/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 11/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh Điện Biên : Triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên
33/2005/QH11
Ngày ban hành 14/06/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội
31/2000/CT-UB
Ngày ban hành 05/06/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 31/2000/CT-UB Về việc tăng cường công tác thu hồi nợ vốn vay GQVL.
1987/QĐ-UB
Ngày ban hành 17/12/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1987/QĐ-UB ban hành qui chế tổ chức phối hợp tiếp công dân Lâm Đồng 1997
44/L/CTN
Ngày ban hành 08/11/1995
Hiệu lực Hết hiệu lực
Bộ luật dân sự năm 1995 số 44/L/CTN
Khongso
Ngày ban hành 19/06/1980
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước Rome về Luật áp dụng đối với các nghĩa vụ theo hợp đồng năm 1980
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162