tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Đảng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
49-CT/TW
Ngày ban hành 20/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 49-CT/TW tăng cường đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số 2015
26/CT-UBND
Ngày ban hành 20/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2014 tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII năm 2015 do tỉnh Long An ban hành
137/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 137/2014/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên
14/CT-UBND
Ngày ban hành 04/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2014 thực hiện Kết luận 80-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa" do tỉnh Bình Phước ban hành
189-QĐ/TW
Ngày ban hành 10/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 189-QĐ/TW năm 2013 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
173-QĐ/TW
Ngày ban hành 11/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quy định 173-QĐ/TW năm 2013 về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
115-TB/TW
Ngày ban hành 17/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 115-TB/TW năm 2012 kết luận của Ban Bí thư về Đề án “Phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm”
01/2012/NQLT-CP-BCHTWĐTN
Ngày ban hành 14/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết liên tịch 01/2012/NQLT-CP-BCHTWĐTN Ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Khongso
Ngày ban hành 12/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa X
409/QĐ-TTg
Ngày ban hành 09/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận 04-KL/TW ngày 19/04/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)
04/KL-TW
Ngày ban hành 19/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kết luận 04/KL-TW kết quả thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
Khongso
Ngày ban hành 19/01/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011
Khongso
Ngày ban hành 19/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2007
Khongso
Ngày ban hành 08/12/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh năm 2002
27/2000/CT-UB
Ngày ban hành 29/05/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 27/2000/CT-UB
Khongso
Ngày ban hành 27/06/1991
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 1991
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162