tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Đất đai

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
5384/TCT-CS
Ngày ban hành 22/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5384/TCT-CS giải quyết thu tiền sử dụng đất 2016
61/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 61/2016/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất định kỳ 5 năm Long An 2015 2019
1186/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1186/QĐ-UBND giá đất bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất Ninh Bình 2016
25/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 25/2014/QĐ-UBND về Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
101/KH-UBND
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 101/KH-UBND về định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
1171/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1171/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km2118+600 - Km2127+320,75 và xây dựng tuyến tránh thành phố Sóc Trăng của Quốc lộ 1, tỉnh Sóc Trăng theo hình thức Hợp đồng BOT
1140/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1140/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3100/HDLCQ-TNMT-STC-SXD-CT
Ngày ban hành 15/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 3100/HDLCQ-TNMT-STC-SXD-CT năm 2015 về áp dụng bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định 51/2014/QĐ-UBND do Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
188/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 188/QĐ-UBND năm 2015 chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Ban Quản lý dự án Thành phố Bắc Giang thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cụm dân cư tái định cư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành
45/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ
23/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
13/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 13/2015/QĐ-UBND Quy định vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
308/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 308/QĐ-UBND năm 2015 Phê duyệt giá đất cho dự án thu hồi đất thuộc địa bàn Thành phố Lai Châu, huyện: Nậm Nhùn, Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường; 04 dự án có tính cấp bách thuộc huyện: Than Uyên, Nậm Nhùn, Tam Đường
383/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 383/QĐ-UBND năm 2015 về giá dịch vụ tư vấn xác định giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
30/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 30/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
44/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 44/2014/QĐ-UBND Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức giao đất ở tại đô thị, nông thôn; hạn mức công nhận đất ở; hạn mức giao đất đối với đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
40/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 40/2014/NQ-HĐND thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2015
31/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2014/QĐ-UBND về Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau và quy định áp dụng Bảng giá đất năm 2015
55/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 55/2014/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
40/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2014/QĐ-UBND về bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
37/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015-2019
32/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 32/2014/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
34/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 34/2014/NQ-HĐND về Bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
49/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/2014/QĐ-UBND về mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước ngoài khu công nghiệp, đơn giá thuê mặt nước đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
64/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 64/2014/QĐ-UBND về mật độ và đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
55/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 55/2014/QĐ-UBND ban hành Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
96/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 96/2014/NQ-HĐND về bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
18/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND về Bảng giá đất 05 năm (2015- 2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
25/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 25/2014/QĐ-UBND về thời gian thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
14/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2015; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác để thực hiện các dự án năm 2015
147/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 147/2014/NQ-HĐND thông qua nguyên tắc định giá, mức giá tối đa, tối thiểu các loại đất và bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
60/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 60/2014/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất giai đoạn năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
34/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2014 thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất và đăng ký chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2014, 2015
145/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 145/2014/NQ-HĐND về giá đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015-2019
25/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2014 thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
158/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 158/NQ-HĐND năm 2014 thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
73/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 73/2014/NQ-HĐND quy định mức thu, đối tượng thu, nộp phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
114/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 114/2014/NQ-HĐND phê chuẩn giá đất của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)
24/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 24/2014/QĐ-UBND về cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục và thời gian các bước thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
125/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND về Dự án thu hồi đất và các Dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
23/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 23/2014/NQ-HĐND về mức thu Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau
32/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 32/2014/NQ-HĐND
6597/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6597/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công lập phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội - phân kỳ 2
25/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 25/2014/QĐ-UBND Quy chế về chế độ báo cáo, phối hợp cung cấp và kiểm tra thông tin, số liệu dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về hạn mức giao đất ở, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở tại nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
74/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 74/2014/NQ-HĐND về danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng và danh mục công trình phải cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015 do tỉnh Bình Thuận ban hành
68/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 68/2014/NQ-HĐND thông qua quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019
17/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
HĐND tỉnh Hưng Yên ban hành Nghị quyết 17/2014/NQ-HĐND quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2015
35/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 35/2014/NQ-HĐND phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2015
12/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 12/2014/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162