tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Đất đai

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
12/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 12/2014/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn thành phố Cần Thơ
26/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
34/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 34/2014/NQ-HĐND phê duyệt mức giá đất áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
25/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 25/2014/NQ-HĐND thông qua Quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2015 - 2019)
52/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 52/2014/QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
103/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 103/2014/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015
83/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 83/2014/QĐ-UBND về thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
37/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/2014/QĐ-UBND Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu
93/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 93/2014/QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
25/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 25/2014/QĐ-UBND quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2778/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2778/2014/QĐ-UBND Quy định tiếp nhận, giải quyết thủ tục, thời gian các bước thực hiện thủ tục về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
5223/TCT-CS
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5223/TCT-CS năm 2014 giải đáp vướng mắc chính sách thu tiền thuê đất
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại đô thị, đất ở tại nông thôn trên địa bàn thành phố Cần Thơ
4800/BTP-BTTP
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4800/BTP-BTTP năm 2014 công chứng chứng thực hợp đồng văn bản thực hiện quyền sử dụng đất
42/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 42/2014/QĐ-UBND về định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang
11/CT-UBND
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 đẩy mạnh công tác lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
51/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 51/2014/QĐ-UBND về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
49/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/2014/QĐ-UBND quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất, trên địa bàn tỉnh Hà Nam
62/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 62/2014/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở do tỉnh Kon Tum ban hành
85/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 85/2014/QĐ-UBND Quy định về diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
56/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 56/2014/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An
34/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 34/2014/QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất trống, đất có mặt nước chưa sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
55/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 55/2014/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
55/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 55/2014/QĐ-UBND về tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Long An
39/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 39/2014/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
43/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 43/2014/QĐ-UBND về trình tự phối hợp thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên
86/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 86/2014/QĐ-UBND Quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An
27/2014/CT-UBND
Ngày ban hành 30/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 27/2014/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để hoàn thành chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
80/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 80/2014/QĐ-UBND Quy định thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất và đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An
21/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2014/QĐ-UBND về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
39/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 39/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
09/2014/CT-UBND
Ngày ban hành 15/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 09/2014/CT-UBND tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
25/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 25/2014/QĐ-UBND về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
28/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 28/2014/QĐ-UBND về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; diện tích tối thiểu được phép tách thửa và mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Điện Biên
15/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 15/2014/QĐ-UBND Quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Nam Định
21/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2014/QĐ-UBND Quy chế đấu giá quyền sử đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
69/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 69/2014/QĐ-UBND tiếp tục áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất đã ban hành tại Quyết định 28/2014/QĐ-UBND của tỉnh Nghệ An
1952/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/10/2014
Hiệu lực Không còn phù hợp
Quyết định 1952/QĐ-UBND năm 2014 quy định giá đất tại các xã: Phong Hiền, Điền Hải, Điền Môn, Điền Hương, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
46/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46/2014/QĐ-UBND về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Long An
160/NQ-HĐND
Ngày ban hành 30/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 160/NQ-HĐND năm 2014 thông qua danh mục dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đợt 1
42/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 42/2014/QĐ-UBND về Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
2073/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2073/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 2395/2006/QĐ-UBND về ghi nợ và xóa ghi nợ tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành
129/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 26/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 129/2014/NQ-HĐND thông qua Đề án quy định đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
27/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 27/2014/QĐ-UBND về hạn mức giao đất ở mới, hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, hạn mức giao đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản do tỉnh Hòa Bình ban hành
64/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 64/2014/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1906/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1906/QĐ-UBND năm 2014 quy định tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
64/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 64/2014/QĐ-UBND về mức tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
736/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 736/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh giá đất ở tại phường Tây Sơn, phường Tân Bình, xã Quang Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
53/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 53/2014/QĐ-UBND quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940