tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Đất đai

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
26/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2014/QĐ-UBND về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
16/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2014/QĐ-UBND hướng dẫn Luật Đất đai và Nghị định 43/2014/NĐ-CP do tỉnh Yên Bái ban hành
40/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2014/QĐ-UBND Quy định thời hạn sử dụng đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trong bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Long An
17/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2014/QĐ-UBND hướng dẫn Luật Đất đai và Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành
49/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/2014/QĐ-UBND ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tỉnh Kon Tum ban hành
41/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 41/2014/QĐ-UBND về Quy định mức phí bán đấu giá trả cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp đối với tài sản Nhà nước bán đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
71/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 71/2014/QĐ-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
21/CT-UBND
Ngày ban hành 12/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 21/CT-UBND kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
21/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2014/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai
17/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2014/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm để xác định đơn giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
4695/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội - Khu xây dựng đợt đầu, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: phường Mễ Trì - quận Nam Từ Liêm và phường Yên Hòa, phường Trung Hòa - quận Cầu Giấy - Hà Nội
22/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22/2014/QĐ-UBND về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
37/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lệ phí địa chính) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất, mặt nước không thông qua hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai
1813/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1813/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Dự án xây dựng bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2306/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2306/QĐ-UBND năm 2014 quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
1271/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1271/QĐ-UBND năm 2014 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với một số trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
31/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2014/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
46/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46/2014/QĐ-UBND về thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội
50/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 50/2014/QĐ-UBND về thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội
25/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 25/2014/QĐ-UBND về Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
32/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 32/2014/QĐ-UBND về đơn giá lưu trữ tài liệu đất đai do tỉnh Đồng Nai ban hành
28/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 28/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Lào Cai
1874/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1874/QĐ-UBND năm 2014 về ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tỉnh Đắk Lắk ban hành
31/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2014/QĐ-UBND về thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
14/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2014/QĐ-UBND về quy định cụ thể một số điều của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP do tỉnh Sơn La ban hành
46/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 46/2014/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
07/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND về danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất đến năm 2015 do tỉnh Bình Phước ban hành
32/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 32/2014/QĐ-UBND về đặt, đổi tên đường trên địa bàn thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An
20/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về giá đất năm 2014 và các phụ lục kèm theo Quyết định 32/2013/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành
110/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 110/2014/NQ-HĐND thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2020
100/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 100/2014/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2014
03/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND quy định mức thu phí, lệ phí lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bến Tre
69/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 69/2014/NQ-HĐND quy định phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
1076/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1076/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện dự án "Xây dựng bảng giá đất năm 2015 tỉnh Bắc Kạn"
31/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2014/QĐ-UBND về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
34/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 34/2014/QĐ-UBND quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum và hộ nghèo ở xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn sống bằng nghề lâm, nông nghiệp theo Quyết định 755/QĐ-TTg
1656/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1656/QĐ-UBND năm 2014 về việc ủy quyền ban hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng của tỉnh Khánh Hòa
1016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1016/QĐ-UBND năm 2014 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
1725/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1725/QĐ-UBND năm 2014 hủy kết quả phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với 23 hộ dân tại Quyết định 377/QĐ-UBND do thành phố Cần Thơ ban hành
1345/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1345/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
16/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2014/QĐ-UBND Bảng giá nhà và công trình xây dựng gắn liền với đất để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
1339/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1339/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
1341/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1341/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
3129/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3129/QĐ-UBND năm 2014 xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (giai đoạn 2011-2015) của quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
1347/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1347/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Long Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Luật Đất đai 2013 và Nghị định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
24/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 24/2014/QĐ-UBND quy định nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố được Luật Đất đai 2013 và Nghị định của Chính phủ giao về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất vườn, ao xen kẹt trong
3185/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 3185/QĐ-UBND năm 2014 công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940