tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Đất đai

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2893/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2014 xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Tân Hưng - Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
36/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 36/2014/QĐ-UBND về Bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An
37/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/2014/QĐ-UBND về Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
18/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 18/2014/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
13/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 13/QĐ-UBND năm 2014 xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
2589/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2589/QĐ-UBND năm 2014 về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
14/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 14/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 của UBND tỉnh về ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
825/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt dự án “Xây dựng Bảng giá đất năm 2015 tỉnh Bắc Kạn”
1061/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1061/QĐ-UBND năm 2014 xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
2357/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2357/QĐ-UBND năm 2014 duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
45/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 45/2014/NĐ-CP Quy định về tiền sử dụng đất
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND bổ sung quy định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
20/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 23/2011/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê đất, giá cho thuê mặt nước biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
925/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 925/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
1000/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 do tỉnh Tây Ninh ban hành
867/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 867/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
27/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 27/2014/QĐ-UBND về Quy trình luân chuyển hồ sơ đất đai để thực hiện nghĩa vụ tài chính và quy trình ghi nợ; thanh toán nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
589/QĐ-TTg
Ngày ban hành 23/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 589/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt và phân bổ kinh phí để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
16/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 16/2014/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành
07/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2014 xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
08/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2014 xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
04/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/04/2014
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 04/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2012/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất (K) để thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tỉnh Hưng Yên ban hành
118/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 118/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
845/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 845/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
839/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 839/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
835/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
734/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 734/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai do tỉnh Sơn La ban hành
686/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 686/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc tổng thể đô thị thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước
654/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 654/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
1950/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1950/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Sơ đồ ranh giới điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các lô đất A2, A3 mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh và lô đất A1. 1 thuộc đồ án KDC số 4 Nguyễn Tri Phương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
11/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 23/2013/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
640/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
639/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 639/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
642/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 642/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
646/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 646/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
791/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 791/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề cương Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ
792/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 792/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề cương Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ
789/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 789/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề cương Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
401/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 401/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
285/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 285/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Trấn Yên trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất do tỉnh Yên Bái ban hành
286/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 286/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất thị xã Nghĩa Lộ trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất do tỉnh Yên Bái ban hành
14/KH-UBND
Ngày ban hành 07/03/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 14/KH-UBND năm 2014 tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 do tỉnh Thái Bình ban hành
03/CT-UBND
Ngày ban hành 07/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
1285/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1285/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện dự án thoát nước cải thiện môi trường Hà Nội – Giai đoạn I, địa bàn quận Hai Bà Trưng
266/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 266/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh Quyết định 2425/QĐ-UBND do tỉnh Trà Vinh ban hành
91/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 91/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt giá đất ở trung bình để tính hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình tại phường Xương Giang và Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
436/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
445/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 445/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa
02/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 17/2012/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành
1277/QĐ-BCT
Ngày ban hành 17/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1277/QĐ-BCT năm 2014 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940