tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Đất đai

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
06/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2014/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá nhà cửa, công trình kiến trúc để bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
441/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 441/QD-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc
221/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 221/QĐ-UBND năm 2014 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
50/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 27/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
23/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/12/2013
Hiệu lực Không xác định
Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND Về phân loại đường phố, vị trí và bảng giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2014
54/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 54/2013/QĐ-UBND Quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
45/2013/QH13
Ngày ban hành 29/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội
3965/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 27/8/2007 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa;
6735/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu hồi 4.040,5 m2 đất tại xã Nghĩa Hưng, huyện Quốc Oai do Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hưng quản lý, giao cho Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất
26/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 26/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 26/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp quy định tại Điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
40/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2013/QĐ-UBND bổ sung giá đất ở đô thị tại Phụ lục 09 kèm theo Quyết định 58/2012/QĐ-UBND Quy định về giá, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013
11672/BTC-TCT
Ngày ban hành 03/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 11672/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc lệ phí trước bạ
26/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy trình phối hợp luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 31/2012/QĐ-UBND
327/TB-VPCP
Ngày ban hành 22/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 327/TB-VPCP năm 2013 Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm điểm thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết 30/2013/QH13 và Chỉ thị 05/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
4041/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4041/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu đất công trình công cộng tại thửa số 504, 506, 507 và 512, tờ bản đồ số 61, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
13/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 13/2013/QĐ-UBND bổ sung giá đất ở đô thị kèm theo Quyết định 58/2012/QĐ-UBND Quy định về giá đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013
905/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/05/2013
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 905/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh bảng giá đất năm 2013 của huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 2300/2012/QĐ-UBND
57/NQ-CP
Ngày ban hành 04/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 57/NQ-CP năm 2013 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Cần Thơ do Chính phủ ban hành
11/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11/2013/QĐ-UBND về Quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị và nông thôn; xác định diện tích và công nhận diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
08/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/02/2013
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 08/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 69/2012/QĐ-UBND quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
312/QĐ-TTg
Ngày ban hành 07/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 312/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 39/2012/QH13 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với quyết định hành chính về đất đai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
228/2012/TT-BTC
Ngày ban hành 27/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 228/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đầu tư bất động sản
18/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 18/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về thời gian thực hiện thủ tục và cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2599/QĐ-BNN-ĐMDN
Ngày ban hành 24/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2599/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Đoàn công tác kiểm tra việc rà soát, lập quy hoạch sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa
26/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/QĐ-UBND năm 2012 về Quy định tạm thời Quy trình luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành
7542/UBND-TNMT
Ngày ban hành 01/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 7542/UBND-TNMT của UBND Tp.Hà Nội về việc phân công trách nhiệm các Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã rà soát công tác quản lý, sử dụng đất đai đối với các nông, lâm trường, trạm trại trên địa bàn TP
2428/QĐ-BTC
Ngày ban hành 01/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2428/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc giữ lại các cơ sở nhà, đất để tiếp tục sử dụng
13132/BTC-KHTC
Ngày ban hành 27/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 13132/BTC-KHTC của BTC về việc thực hiện chuyển giao đất theo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP.Đà Nẵng
57/NQ-CP
Ngày ban hành 17/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 57/NQ-CP năm 2012 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Ninh Bình do Chính phủ ban hành
6389/VPCP-KTN
Ngày ban hành 21/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 6389/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển nhượng đất đai trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
1862/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1862/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất giải phóng mặt bằng di chuyển đường điện cao thế để xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa bàn huyện Bình Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành
23/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định 40/2011/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
57/2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 57/2012/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang
849/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 849/QĐ-UBND năm 2012 về Quy định trình tự, thủ tục bán, chuyển nhượng cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo hình thức chỉ định cho tổ chức, cá nhân đang thuê nhà để kinh doanh tại tỉnh Thừa Thiên Huế
3368/VPCP-KTN
Ngày ban hành 15/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 3368/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ
42/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 11/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
3194/VPCP-TH
Ngày ban hành 09/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 3194/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra thông tin việc thu hồi đất của Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
2975/VPCP-KTN
Ngày ban hành 02/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2975/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
2027/BNN-ĐMDN
Ngày ban hành 27/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2027/BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc lập phương án sử dụng nhà, đất khi các doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang công ty cổ phần
542/TTg-KTN
Ngày ban hành 24/04/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 542/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
29/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Nam : Ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012 - 2015
429/TCQLĐĐ-CQHĐĐ
Ngày ban hành 16/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 429/TCQLĐĐ-CQHĐĐ của Tổng cục Quản lý đất đai hướng dẫn về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
03/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 12/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý, sử dụng đất vùng bán ngập lòng hồ thủy điện, thủy lợi
4797/BTC-ĐT
Ngày ban hành 11/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 4797/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc quản lý vốn tạm ứng đối với công tác giải phóng mặt bằng
621/VPCP-KTN
Ngày ban hành 02/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 621/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất
: 764/QĐ-BTC
Ngày ban hành 29/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 764/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc giữ lại các cơ sở nhà, đất để tiếp tục sử dụng
357/TTg-KTN
Ngày ban hành 20/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 357/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
64/TB-VPCP
Ngày ban hành 28/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 64/TB-VPCP của VP Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
05/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2012/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 22/2009/QĐ-UBND về đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành
23/CP-KTN
Ngày ban hành 23/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 23/CP-KTN của Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940