tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Đất đai

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
209/TTg-KTN
Ngày ban hành 16/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 209/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách
873/VPCP-KTN
Ngày ban hành 15/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 873/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách
526/VPCP-KTN
Ngày ban hành 01/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 526/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
KhôngSố
Ngày ban hành 30/12/2011
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 2478/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn Quyết định Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn
8/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2011
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 48/2011/QĐ-UBND của UBND Tp Hà Nội về việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tp Hà Nội
82/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/12/2011
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 82/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
17/2011/QH13
Ngày ban hành 22/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 17/2011/QH13 của Quốc hội về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp quốc gia
33/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 33/2011/QĐ-UBND về Quy định chế độ giao, cho thuê đất; miễn, giảm thu tiền sử dụng, thuê đất đối với dự án đầu tư sử dụng đất đô thị, đất ở để xây dựng công trình xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành
30/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 30/2011/QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất ở, nông nghiệp; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành
32/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 32/2011/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, ao không được công nhận là đất ở; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm quy định tại Điều 21 và 22 Nghị định 69/2009/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
17/CT-UBND
Ngày ban hành 24/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2011 thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, tỉnh Thái Nguyên
25/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 25/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân được giao đất sản xuất nông nghiệp sử dụng ổn định sau khi chuyển đổi ruộng đất từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn trên địa bàn tỉnh Hải Dương
28/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 28/2011/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc nhà, đất và tài sản khác gắn liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành
29/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở và hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất trên bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành
31/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2011/QĐ-UBND về Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành
26/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2011/QĐ-UBND về Quy định về trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc đối với đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
39/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 39/2011/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất, thuê đất, bồi thường, hỗ trợ về đất và tính khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành
21/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2011/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá nhà cửa, công trình kiến trúc để bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành
2483/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2483/QĐ-UBND năm 2011 về Quy định trình tự, thủ tục kê khai đăng ký, xét duyệt, thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo dự án hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai (VLAP) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành
44/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 44/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
787/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 787/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về thực hiện trích nộp, quản lý và sử dụng quỹ đất ở, sàn nhà ở điều tiết từ các dự án phát triển nhà ở thương mại và khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng
2498/CT-THNVDT
Ngày ban hành 04/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2498/CT-THNVDT vướng mắc thu tiền sử dụng đất
2039/VPCP-KTN
Ngày ban hành 04/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2039/VPCP-KTN hỗ trợ kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14, đoạn km 817 - km 887 theo hình thức Hợp đồng BOT
861/BNN-ĐMDN
Ngày ban hành 01/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 861/BNN-ĐMDN điều chỉnh phương án sắp xếp lại nhà đất
1840/VPCP-KTN
Ngày ban hành 28/03/2011
Hiệu lực Hết hiệu lực
Công văn 1840/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thủ tục đất đai và nghĩa vụ tài chính về đất đối với một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
919/TCT-CS
Ngày ban hành 21/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 919/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc nộp tiền thuê đất
165/BXD-QLN
Ngày ban hành 30/01/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 165/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc đề nghị hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở trong cụm, tuyến dân cư
374/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/01/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 374/QĐ-UBND đính chính Quyết định 40/2010/QĐ-UBND về định mức việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Tỉnh Bình Dương ban hành
227/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/12/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 227/2010/NQ-HĐND về mức thu, tỷ lệ điều tiết khoản thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVI, kỳ họp thứ 20 ban hành
1423/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/09/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1423/2010/QĐ-UBND
17/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/09/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2010/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2, Điều 25 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 04/2010/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành
15/2010/TT-BXD
Ngày ban hành 27/08/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 15/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị
20/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự thủ tục công nhận quyền sử dụng đất đối với cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành
1952/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1952/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt phương án bồi thường tài sản trên đất khi thu hồi đất để xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Quế Võ (mở rộng đợt 10.3) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành
44/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 44/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành
85/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/12/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 85/2009/QĐ-UBND ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
309/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/10/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 309/2009/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành
108/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/09/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
308/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/09/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 308/QĐ-UBND năm 2015 Phê duyệt giá đất cho dự án thu hồi đất thuộc địa bàn Thành phố Lai Châu, huyện: Nậm Nhùn, Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường; 04 dự án có tính cấp bách thuộc huyện: Than Uyên, Nậm Nhùn, Tam Đường
2130/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/08/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2130/QĐ-UBND năm 2009 duyệt đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính; đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, lập Hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành
45/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/07/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2009/QĐ-UBND phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất (giao đất không thông qua hình thức đấu giá) dự án khu căn cứ du lịch dịch vụ hàng hải Bàn Thạch tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
93/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/03/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng : Về việc quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Lạc Dương - tỉnh Lâm Đồng
460/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/02/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2009 về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) phường Phú Thạnh, quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
27/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND về giao đất dịch vụ, đất ở có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 14 ban hành
03/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/08/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh quy hoạch cục bộ các kho bãi để tạo quỹ nhà tái định cư phục vụ chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà lụp xụp, trên và ven kênh rạch trên địa bàn quận 8 giai đoạn từ nay đến năm 2015 do Hội đồng nhân dân quận 8 ban hành
226/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/02/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 226/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận : Về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết năm 2007 - 2010 của phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
1953/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/07/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1953/QĐ-UBND năm 2014 quy định giá đất tại điểm quy hoạch khu dân cư thị trấn Sịa, các xã: Quảng Phước, Quảng Thái, Quảng Lợi, Quảng Vinh, Quảng Phú, Quảng An, Quảng Thọ, Quảng Ngạn của huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế
212/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/04/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Kế hoạch thực hiện việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức theo Nghị định 13/2006/NĐ-CP do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành
1068/TCT-TS
Ngày ban hành 20/03/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1068/TCT-TS năm 2007 thu tiền sử dụng đất đối với đất công trình công cộng
43/STNMT-ĐKĐĐ
Ngày ban hành 31/01/2007
Hiệu lực Hết hiệu lực
Công văn 43/STNMT-ĐKĐĐ lập bản đồ địa chính và phí thẩm định cấp quyền sử dụng
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940