tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Đất đai

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
529/TCT-TS
Ngày ban hành 29/01/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 529/TCT-TS chính sách thu tiền sử dụng đất
551/TCT-PCCS
Ngày ban hành 29/01/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 551/TCT-PCCS tiền thuê đất
52/2006/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/09/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 52/2006/QĐ-UBND bãi bỏ hiệu lực thi hành Quyết định 315/QĐ-UB về "Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ có mức sống đói, nghèo thuộc các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa" do tỉnh Tuyên Quang ban hành
670/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/05/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục các dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015 (nguồn vốn ngoài ngân sách - đợt 1)
40/2006/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/02/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Trà Vinh : Về việc điều chỉnh giá đất thổ cư khu vực kè kênh Ngay, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh ban hành tại Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ngày 04/01/2006
3007/QĐ-UB
Ngày ban hành 27/12/2005
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 3007/QĐ-UB
144/2005/QĐ-UB
Ngày ban hành 01/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 144/2005/QĐ-UB của UBND tỉnh Bắc Ninh Về việc Ban hành quy định cụ thể hoá một số nội dung thực hiện Nghị định số 97/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
2235/QĐ-UB
Ngày ban hành 26/09/2005
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 2235/QĐ-UB
109/2005/QĐ-UB
Ngày ban hành 20/06/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 109/2005/QĐ-UB công bố danh mục các văn bản Quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực đất đai (đến ngày 31/12/2004) hết hiệu lực pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành
11/2005/QĐ-UB
Ngày ban hành 21/01/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11/2005/QĐ-UB về đơn giá nhân công cho công tác quản lý đất đai năm 2004 tại Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trường và Đăng ký nhà đất do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
164/2004/QĐ-UB
Ngày ban hành 05/10/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 164/2004/QĐ-UB sửa đổi điều 33 về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái đinh cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết đinh 122/2003/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
203/2004/QĐ-UB
Ngày ban hành 26/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 203/2004/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 89/2001/QĐ-UB về việc xác định giá trị nhà, đất phục vụ việc thu phần vắng đồng sở hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
124/2004/QĐ-UB
Ngày ban hành 10/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 124/2004/QĐ-UB về việc phân cấp thẩm định, quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, xác lập quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất ở tại đô thị Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
2053/2004/QĐ-UB
Ngày ban hành 30/06/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2053/2004/QĐ-UB Ban hành giá các loại đất Quảng Trị
13/2003/QH11
Ngày ban hành 09/12/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật đất đai số 13/2003/QH11 của Quốc hội
103/2003/QĐ.UB
Ngày ban hành 08/12/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 103/2003/QĐ-UB ban hành bảng giá các loại đất trên địa hàn huyện Diễn Châu
93/2003/QĐ.UB
Ngày ban hành 23/10/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 93/2003/QĐ.UB
103/2003/QĐ-UB
Ngày ban hành 18/09/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 103/2003/QĐ-UB Về việc ban hành Quy định “Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”
7096/2002/QĐ-UB
Ngày ban hành 17/12/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 7096/2002/QĐ-UB
5121/2002/QĐ-UB
Ngày ban hành 17/10/2002
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 5121/2002/QĐ-UB
5067/2002/QĐ-UB
Ngày ban hành 15/10/2002
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 5067/2002/QĐ-UB
112/2002/QĐ-UB
Ngày ban hành 30/08/2002
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định số 112/2002/QĐ-UB của UBND tỉnh Lâm Đồng
67/2002/CT-UB
Ngày ban hành 24/07/2002
Hiệu lực Hết hiệu lực
Chỉ thị 67/2002/CT-UB
61/2002/CT-UB
Ngày ban hành 10/06/2002
Hiệu lực Hết hiệu lực
Chỉ thị 61/2002/CT-UB
21/2002/QĐ-UB
Ngày ban hành 11/03/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2002/QĐ-UB về việc xác định mức giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính khi lập thủ tục về quyền sử dụng đất tại các phường thuộc các quận 2, 7, 9, 12 và Thủ Đức do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
75/2002/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/03/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 75/2002/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình thuộc đối tượng không phải đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
90/2001/QĐ-UB
Ngày ban hành 11/10/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 90/2001/QĐ-UB của UBND Tỉnh Lâm Đồng : Quy định hạn mức đất ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
40/2001/QĐ- UB
Ngày ban hành 11/06/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2001/QĐ- UB
60/2000/QĐ-UB
Ngày ban hành 12/10/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 60/2000/QĐ-UB ban hành bản quy định đơn giá đền bù thiệt hại về đất, nhà, vật kiến trúc, cây trồng và chính sách hỗ trợ của dự án xây dựng cầu Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
185/1999/QĐ-UB
Ngày ban hành 30/12/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 185/1999/QĐ-UB
119/1999/QĐ-UB
Ngày ban hành 04/10/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 119/1999/QĐ-UB
82/1999/QĐ-UB
Ngày ban hành 23/08/1999
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 82 /1999/QĐ-UB
39/1998/CT-UB-QLDA
Ngày ban hành 28/10/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 39/1998/CT-UB-QLDA thực hiện Quyết định 179/1998/QĐ-BTC về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
1405/'1998/QĐ-BTC
Ngày ban hành 19/10/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định sửa đổi khoản 3 Điều 4 bản quy định về khung giá cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định 1357/QĐ/BTC ngày 30/12/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
1807/1998/QĐ-UB
Ngày ban hành 24/08/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1807/1998/QĐ-UB
1812/1998/QĐ-UB
Ngày ban hành 25/07/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1812/1998/QĐ-UB
1104/QĐ-UB
Ngày ban hành 08/05/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1104/QĐ-UB
998/1998/QĐ-UB
Ngày ban hành 23/04/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 998/1998/QĐ-UB
749/QĐ-UB
Ngày ban hành 26/03/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 749/QĐ-UB
734/1998/QĐ-UB
Ngày ban hành 25/03/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 734/1998/QĐ-UB
1417/TC/TCĐN
Ngày ban hành 31/12/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1417/TC/TCĐN của Bộ Tài chính : Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bản quy định về tiền cho thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
94TT/LB
Ngày ban hành 14/11/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 94TT/LB của Ban Vật giá Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 87/CP ngày 17-08-1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất
228-CT
Ngày ban hành 27/07/1991
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 228-CT
48-HĐBT
Ngày ban hành 13/05/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48-HĐBT năm 1989 về việc phân vạch địa giới hành chính các huyện Tân Biên, Dương Minh Châu và thành lập huyện Tân Châu thuộc tỉnh Tây Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
75-HĐBT
Ngày ban hành 25/06/1986
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 75-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của huyện Thái Thuỵ thuộc tỉnh Thái Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
100-HĐBT
Ngày ban hành 30/09/1981
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 100-HĐBT Về việc phân vạch địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Phú Khánh
429/TCQLDD-CQHDD
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 429/TCQLĐĐ-CQHĐĐ của Tổng cục Quản lý đất đai hướng dẫn về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
57/NQ-CP
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Ninh Bình
10-TTg
Ngày ban hành 03/02/1963
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 10-TTg
110-BCT
Ngày ban hành 26/05/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 110-BCT
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162