tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Đầu tư

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
4326/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4326/BKHĐT-ĐTNN 2015 thủ tục tiếp nhận biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư
28/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi năm 2015
21/NQ-HĐNDH
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2014 về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đất Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Đồng Khởi - Nguyễn Thiệp, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
14/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
NGHỊ QUYẾT 14/2014/NQ-HĐND VỀ BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH BẾN TRE NĂM 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 11
29/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2014/QĐ-UBND Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau
31/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch vốn tăng thu cho đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015 do tỉnh Thái Bình ban hành
92/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 92/2014/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận
51/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 51/2014/QĐ-UBND về ký quỹ bảo đảm thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
67/2014/QH13
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật đầu tư số 67/2014/QH13 của Quốc hội
8872/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8872/BKHĐT-ĐTNN 2014 Giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam
5182/TCT-CS
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5182/TCT-CS 2014 miễn giảm tiền sử dụng đất dự án đầu tư được giao đất trước ngày 1/7/2014
1321/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1321/QĐ-UBND năm 2014 về cơ chế hỗ trợ đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn đến năm 2020
37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT
Ngày ban hành 31/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Tài chính-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn
37/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/2014/QĐ-UBND về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang
88/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020
24/CT-UBND
Ngày ban hành 12/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2014 lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
19/CT-UBND
Ngày ban hành 06/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2014 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 do tỉnh Long An ban hành
07/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2014/QĐ-UBND về hỗ trợ đầu tư do thành phố Cần Thơ ban hành
1844/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1844/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt dự án đầu tư tăng cường tiềm lực trang thiết bị cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
12/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12/2014/QĐ-UBND về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư tại tỉnh Thái Bình
21/CT-UBND
Ngày ban hành 12/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2014 tăng cường, đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
28/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 28/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 26/2013/QĐ-UBND
296/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 296/QĐ-UBND năm 2014 quy định về cơ chế thực hiện đầu tư công trình qui mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2010-2020
1527/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1527/QĐ-UBND năm 2014 về trình tự thực hiện đầu tư xây dựng và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo hình thức xã hội hóa
125/2014/NQ-HĐNĐ
Ngày ban hành 10/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐNĐ về cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014-2020
21/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2014/QĐ-UBND bổ sung Quy định về trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 32/2013/QĐ/UBND
1446/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư tại tỉnh Thái Bình
49/2014/QH13
Ngày ban hành 18/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 của Quốc hội :
1221/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1221/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), giai đoạn 2013-2015, tỉnh Thái Bình
795/QĐ-TTg
Ngày ban hành 26/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 795/QĐ-TTg năm 2014 điều chỉnh danh mục sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020 kèm theo Quyết định 1946/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
08/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2014/QĐ-UBND về Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
678/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 678/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt danh mục dự án cấp, thoát nước và xử lý chất thải kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trong giai đoạn 2014 - 2015 do tỉnh Bình Phước ban hành
590/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 590/QĐ-UBND phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 do tỉnh Nam Định ban hành
64/KH-UBND
Ngày ban hành 24/03/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 64/KH-UBND thực hiện Đề án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014
13/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/03/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 13/2014/QĐ-UBND Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu
391/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 391/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện năm 2014 Chương trình đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tỉnh An Giang giai đoạn 2011 – 2015
52/KH-UBND
Ngày ban hành 11/03/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 52/KH-UBND giám sát và đánh giá đầu tư năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
716/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 716/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt dự án đầu tư cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2020
1186/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1186/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thủ tục đầu tư quyết toán và tiếp nhận các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội
572/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH 572/QĐ-UBND VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC (BỔ SUNG) CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ THUỘC LĨNH VỰC XÃ HỘI HOÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG NĂM 2013 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
45/2013/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 28/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 45/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2574/QĐ-CT
Ngày ban hành 20/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2574/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính về Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) ngoài Khu công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc
1229/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1229/QĐ-UBND năm 2013 kiện toàn tổ chức bộ máy và đổi tên Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến thương mại, đầu tư tỉnh Yên Bái thành Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
98/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 98/2013/NQ-HĐND về danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay do tỉnh Long An ban hành
1777/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 26/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1777/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn Nhà đầu tư thứ hai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thí điểm theo hình thức đối tác công - tư
345/SXD-KTXD
Ngày ban hành 30/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 345/SXD-KTXD năm 2013 phương pháp tính chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo quy định tại Thông tư 04/2010/TT-BXD
135/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 135/2013/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tăng cường đầu tư kinh phí nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học đồng bộ theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá trang bị cho các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông công lập thuộc tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013 - 2017
39/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 39/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định ban hành kèm theo Quyết định 13/2010/QĐ-UBND về hướng dẫn thủ tục và phân cấp, ủy quyền quản lý đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1415/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 11/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1415/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế quản lý Dự án " Nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thiết lập hệ thống đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia tại Việt Nam" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc
6965/BKHĐT-QLĐT
Ngày ban hành 12/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 6965/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp tục triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162