tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Đầu tư

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
6327/BKHĐT-PC
Ngày ban hành 23/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 6327/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn hủy hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư của dự án đầu tư ra nước ngoài
6058/BKHĐT-GSTĐĐT
Ngày ban hành 13/08/2012
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6058/BKHĐT-GSTĐĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo về thực trạng công tác giám sát và đánh giá đầu tư
5518/VPCP-KTTH
Ngày ban hành 25/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 5518/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng chính sách ưu đãi chợ hạng 2, hạng 3
1450/QĐ-BNN-KH
Ngày ban hành 19/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1450/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Phương án điều tra, dự toán dự án và giao nhiệm vụ điều tra về đầu tư cơ bản phát triển sản xuất trong nông lâm thủy sản
668/QĐ-TTg
Ngày ban hành 05/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm thời phê duyệt Tổng mức đầu tư điều chỉnh Dự án thủy điện Sơn La
900/BXD-KTXD
Ngày ban hành 01/06/2012
Hiệu lực Hết hiệu lực
Công văn 900/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình
634/TTg-KTN
Ngày ban hành 16/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 634/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về Dự án đầu tư nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Chu Lai - Trường Hải của Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải
1111/QD-BNN-XD
Ngày ban hành 16/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1111/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu Dự án: " Đầu tư xây dựng đường và hạ tầng kỹ thuật khu B...
3034/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 03/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 3034/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về các dự án có khả năng rủi ro và các dự án có vấn đề trong quá trình thực hiện
940/QĐ-BNN-TCTL
Ngày ban hành 26/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 940/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu...
2642/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 17/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2642/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình vận động, thu hút và sử dụng nguồn ODA năm 2011 và các biện pháp tăng cường giải ngân vốn ODA năm 2012
493/TTg-KTTH
Ngày ban hành 12/04/2012
Hiệu lực Không xác định
Công văn 493/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo
02/2012/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 04/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2012/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh
2268/BKHĐT-GSTĐĐT
Ngày ban hành 04/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2268/BKHĐT-GSTĐĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2011
396/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 03/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 396/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012
95/TB-VPCP
Ngày ban hành 15/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 95/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (cảng Lạch Huyện) do Văn phòng Chính phủ ban hành
1197/BGTVT-KHĐT
Ngày ban hành 27/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1197/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hoàn chỉnh thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới năm 2012
61/TB-BGTVT
Ngày ban hành 17/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 61/TB-BGTVT của BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp với JICA TOKYO về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng
9734/BCT-CNNg
Ngày ban hành 20/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 9734/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
21/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2011/QĐ-UBND về Quy định cơ chế “Một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành
07/2011/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 17/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 07/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Về việc áp dụng chỉ tiêu thống kê “Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng” thay thế chỉ tiêu “Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 hàng tháng”
509/TTG-KTN
Ngày ban hành 05/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 509/TTG-KTN Nhà đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 tại thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức Hợp đồng BT
898/BNN-TCTS
Ngày ban hành 05/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 898/BNN-TCTS rà soát nhu cầu đầu tư cảng cá loại II
355/TB-BGTVT
Ngày ban hành 26/08/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 355/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc thẩm định báo cáo đầu kỳ dự án đầu tư xây dựng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, thuộc dự án đường hành lang ven biển phía Nam
4040/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 21/07/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 4040/TCHQ-TXNK về lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
3833/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 24/12/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3833/QĐ-BGTVT năm 2008 phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
474/TB-BGTVT
Ngày ban hành 22/10/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 474/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp thông qua Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn từ Km34+00 đến thành phố Hòa Bình (Km78+300)
17/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/10/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành
16/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/09/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành
: 05/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2008
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định : 05/2008/QĐ-UBND
1085/UBND-ĐT
Ngày ban hành 26/02/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1085/UBND-ĐT áp dụng QĐ 109/2005/QĐ-UBND xử lý chuyển tiếp thực hiện chủ đầu tư và Ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách của thành phố
567/TCT-TS
Ngày ban hành 31/01/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 567/TCT-TS miễn giảm tiền thuê đất đối với Cty Chấn Kiệt
1088/QĐ-BKH
Ngày ban hành 19/10/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1088/QĐ-BKH năm 2006 ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành
14/2005/TTLT/BGD-BKH
Ngày ban hành 14/04/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT/BGD-BKH
13/2003/CT-BGTVT
Ngày ban hành 29/05/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 13/2003/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, vi phạm trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng các dự án xây dựng giao thông qua kết quả thanh tra, kiểm tra
69/2002/CT-UB
Ngày ban hành 14/08/2002
Hiệu lực Hết hiệu lực
Chỉ thị 69/2002/CT-UB
1396/QĐ-TTg
Ngày ban hành 29/10/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1396/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 186/1998/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lễ Môn, tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
121/2000/TT-BTC
Ngày ban hành 28/12/2000
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư số 121/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc đối với các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.
76/2000/QĐ-UB1
Ngày ban hành 28/09/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 76/2000/QĐ-UB1
94/TC-TCT
Ngày ban hành 22/12/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 94/TC-TCT
94/TCT
Ngày ban hành 01/01/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 94/TCT của Bộ Tài chính : Thông tư hướng dẫn thủ tục, trình tự, thẩm quyền xét miễn, giảm thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước và Nghị định số 29 ngày 12/5/95 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước
Khôngsố
Ngày ban hành 15/04/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại - TRIMs
71-HĐBT
Ngày ban hành 16/06/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 71-HĐBT năm 1989 ban hành Điều lệ tạm thời về chế độ làm việc và quan hệ công tác của Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư của Hội đồng Bộ trưởng
396/QD-BKHDT
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 396/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012
403/BXD-KTQH
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 403/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc bổ sung Khu công nghiệp lọc hoá dầu vào Quyết định 1513/QĐ-TTg
5518/VPCP-KTTH
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 5518/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng chính sách ưu đãi chợ hạng 2, hạng 3
Khongso
Ngày ban hành 18/03/1965
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về giải quyết tranh chấp đầu tư giữa các quốc gia và các công dân quốc gia khác
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940