tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Du lịch

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
KHONGSO
Ngày ban hành 11/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập văn hóa gia đình thể thao du lịch 2016
4079/CTPH-BVHTTDL-BGTVT
Ngày ban hành 02/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Chương trình 4079/CTPH-BVHTTDL-BGTVT phối hợp công tác phục vụ phát triển du lịch 2015
88/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 88/2014/QĐ-UBND bổ sung Điều 2 Quyết định 58/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
37/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/2014/QĐ-UBND về quản lý hoạt động vận tải hành khách du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
58/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 58/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
25/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 25/2014/QĐ-UBND về quản lý hoạt động tại Khu Du lịch Núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
10/CT-UBND
Ngày ban hành 09/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch và đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ
657/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 657/QĐ-UBND năm 2014 về kiện toàn tổ chức Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Khánh Hòa
280/QĐ-TTg
Ngày ban hành 20/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 280/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS)", vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành
212/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên
2528/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 10/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2528/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cho phép Cục Di sản văn hóa tổ chức Hội nghị tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2012
297/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 06/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 297/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
2473/QĐ-TTg
Ngày ban hành 30/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2473/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"
05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT
Ngày ban hành 26/01/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Bộ Giao thông vận tải : Quy định về vận chuyển khách du lịch bằng ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận chuyển khách du lịch
14/2010/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 30/12/2010
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư số 14/2010/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch : Quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi, đánh giá việc thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch
3144/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 08/09/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3144/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt "Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho 1000 Giám đốc khách sạn"
41/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/07/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 41/2009/QĐ-UBND về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành
250/2005/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 250/2005/QĐ-UBND bổ sung chức năng tham gia bảo vệ trật tự an toàn du lịch cho Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
127/LĐTBXH-QĐ
Ngày ban hành 13/04/1988
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 127/LĐTBXH-QĐ Về việc ban hành bản danh mục số 1 các chức danh đầy đủ viên chức ngành Du lịch
15-BNgT/TCCB
Ngày ban hành 10/01/1967
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 15-BNgT/TCCB năm 1967 về việc hợp nhất Công ty du lịch Hải-phòng và Công ty cung ứng tầu biển Hải-phòng thành Công ty du lịch và cung ứng tầu biển Hải-phòng do Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ban hành
29-VH-QĐ
Ngày ban hành 13/01/1964
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29-VH-QĐ năm 1964 về việc liệt hạng 31 di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh thuộc thành phố Hà Nội và các tỉnh Hà Đông, Hà Bắc, Sơn Tây, Hưng Yên, Nam Định và Vĩnh Phú (đợt II)do Bộ trưởng Bộ Văn hóa ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162