tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
888/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 888/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề án Nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của thanh niên đối với xã hội và đất nước giai đoạn 2015-2020 do thành phố Hải Phòng ban hành
1158/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1158/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt số lượng học sinh được hỗ trợ gạo và số lượng gạo hỗ trợ học kỳ II năm học 2014 - 2015 để thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg do tỉnh Thanh Hóa ban hành
1893/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 19/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1893/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn sáp nhập các trung tâm trên địa bàn cấp huyện
139/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 14/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 139/QĐ-BGTVT năm 2015 phê duyệt Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động và thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
7534/HD-LN-TC-GD&ĐT
Ngày ban hành 25/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 7534/HD-LN-TC-GD&ĐT thực hiện Quyết định 51/2012/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao do Sở Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
6036/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 6036/CT-BGDĐT quy định về việc tăng cường thực hiện phòng chống tác hại thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành giáo dục
38/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 38/2014/QĐ-UBND quy định khoản chi có tính chất đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
44/2014-TT-BGDĐT
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 44/2014-TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã
183/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 183/2014/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học bán trú, tiền nhân công chăm sóc bán trú tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ở xã trong Danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
147/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 147/2014/NQ-HĐND về phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
22/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Nghị quyết 22/2014/NQ-HĐND quy định mức học phí của Trường Cao đẳng Bến Tre và Trường Trung cấp nghề Bến Tre năm 2015
107/NQ-HĐND
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 107/NQ-HĐND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm 2020 của tỉnh Sơn La
1988/KTKĐCLGD-KĐPT
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1988/KTKĐCLGD-KĐPT 2014 gợi ý tìm minh chứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non
9612/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9612/VPCP-KGVX năm 2014 ban hành văn bản hướng dẫn Nghị định số 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ
27/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 27/2014/NQ-HĐND về mức thu học phí đối với trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2014 - 2015 do Tỉnh Hà Nam ban hành
74/2014/QH13
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014
6758/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6758/BGDĐT-KHTC 2014 hướng dẫn phân bổ học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học 2014 - 2015
6736/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6736/BGDĐT-KTKĐCLGD 2014 tăng cường triển khai kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
3466/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3466/QĐ-UBND năm 2014 về Chương trình đầu tư phương tiện phục vụ đưa rước công nhân, học sinh, sinh viên và vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020
77/NQ-CP
Ngày ban hành 24/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 77/NQ-CP quy định về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017
77/NQ-CP
Ngày ban hành 24/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 77/NQ-CP năm 2014 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 do Chính phủ ban hành
69/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 69/2014/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu học phí trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
22/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 23/2013/QĐ-UBND quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015
1305/QĐ-BLĐTBXH
Ngày ban hành 10/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1305/QĐ-BLĐTBXH năm 2014 đính chính Thông tư 20/2014/TT-BLĐTBXH về Danh mục nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
21/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2014/QĐ-UBND sửa đổi khoản 1, Điều 7 Quy định về dạy, học thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kèm theo Quyết định 13/2013/QĐ-UBND
33/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 01/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 33/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng
17/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 17/2014/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện Dự án hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
34/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 34/2014/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số điều quy định về hoạt động của cơ sở ngoại ngữ tin học trên địa bàn tỉnh An Giang.
40/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2014/QĐ-UBND về mức thu học phí; chế độ miễn, giảm học phí; chế độ hỗ trợ chi phí học tập; cơ chế thu và sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học thuộc tỉnh Đồng Nai quản lý năm học 2014 - 2015
31/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2014/QĐ-UBND về chính sách đầu tư đối với giáo dục mầm non và chế độ hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc ngành học mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
40/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2014/QĐ-UBND quy định mức chi có tính chất đặc thù trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
57/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 57/2014/QĐ-UBND về mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
14/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2014/QĐ-UBND quy định mức thu học phí ở cơ sở giáo dục công lập năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
18/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 11/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 18/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Lắp đặt thiết bị điện; Nguội chế tạo; Nguội sửa chữa máy công cụ; Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí; Rèn, dập; Vẽ và thiết kế trên máy tính; Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ; Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường; Thiết kế thời trang; Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas
49/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/2014/QĐ-UBND quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà cho năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
20/CT-UBND
Ngày ban hành 06/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2014 chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo liên kết, liên thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
44/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 44/2014/QĐ-UBND triển khai dạy và học tiếng Bahnar và Jrai cho học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2029/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2029/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình
24/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 24/2014/QĐ-UBND về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2014-2015
3640/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3640/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Quyết định 1443/QĐ-UBND ngày 26/03/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất Iượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015
13/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đào tạo đại học năm học 2014 - 2015 của Trường Đại học Tân Trào do tỉnh Tuyên Quang ban hành
342/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 342/2014/NQ-HĐND Quy đinh mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên
140/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 140/2014/NQ-HĐND về mức thu học phí năm học 2014-2015 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và trường trung cấp, cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Long An
1140/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1140/QĐ-UBND năm 2014 về kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái
01/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2014 - 2015
10/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND phê duyệt mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015
1880/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1880/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình đến năm 2020
1073/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1073/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 hệ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
130/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 130/2014/NQ-HĐND về nội dung chi, mức chi có tính chất đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An
1499/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1499/QĐ-UBND năm 2014 công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940