tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Hải quan

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
6598/TB-TCHQ
Ngày ban hành 21/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 6598/TB-TCHQ 2015 kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu chế phẩm thuốc nhuộm phân tán
4392/TB-TCHQ
Ngày ban hành 14/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 4392/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thuốc màu pha chế dạng bột do Tổng cục Hải quan ban hành
708/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 708/QĐ-UBND năm 2015 xác định phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan tại khu vực cửa khẩu đường bộ tỉnh Lạng Sơn theo Nghị định 01/2015/NĐ-CP và trách nhiệm phối hợp trong phòng chống buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành
4219/TB-TCHQ
Ngày ban hành 08/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 4219/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Dung môi dùng trong sản xuất thuốc bảo vệ thực vật do Tổng cục Hải quan ban hành
4083/TB-TCHQ
Ngày ban hành 07/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 4083/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất để hoàn tất - nguyên liệu sản xuất dầu gội do Tổng cục Hải quan ban hành
4121/TB-TCHQ
Ngày ban hành 07/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 4121/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
4054/TB-TCHQ
Ngày ban hành 06/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 4054/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hương gà buffalo do Tổng cục Hải quan ban hành
14573/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14573/TCHQ-GSQL năm 2014 chuyển nhượng xe ô tô
14582/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14582/TCHQ-GSQL 2014 gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất máy móc dùng cho sản xuất
14551/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14551/TCHQ-TXNK năm 2014 miễn cung cấp chứng từ thanh toán nguyên liệu vật tư nhập khẩu
14528/TCHQ-KTSTQ
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14528/TCHQ-KTSTQ 2014 xử lý vướng mắc khi thực hiện công văn số 181/TCHQ-KTSTQ
14497/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 03/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14497/TCHQ-GSQL 2014 đưa hàng hóa vào địa điểm tập kết tại biên giới chờ làm thủ tục hải quan
14492/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 03/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14492/TCHQ-GSQL năm 2014 thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ sản phẩm đóng tàu
14494/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 03/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14494/TCHQ-GSQL 2014 vướng mắc khi thực hiện Công văn 13182/TCHQ-GSQL
1623/GSQL-GQ2
Ngày ban hành 03/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1623/GSQL-GQ2 năm 2014 thủ tục hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ
14506/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 03/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14506/TCHQ-TXNK 2014 áp mã HS máy xét nghiệm máu
14459/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14459/TCHQ-GSQL năm 2014 thanh khoản tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình
14433/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14433/TCHQ-GSQL năm 2014 thủ tục hải quan điện tử hàng hóa đưa vào đưa ra kho ngoại quan
1609/GSQL-GQ3
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1609/GSQL-GQ3 2014 thủ tục hải quan hàng mẫu
14415/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14415/TCHQ-GSQL năm 2014 tái xuất hành lý
1600/GSQL-GQ1
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1600/GSQL-GQ1 năm 2014 thủ tục xuất khẩu đá vôi
14434/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14434/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2014/NĐ-CP về hoạt động in do Tổng cục Hải quan ban hành
1607/GSQL-TH
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1607/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O mẫu AK
1596/GSQL-TH
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1596/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O mẫu E
1605/GSQL-GQ1
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1605/GSQL-GQ năm 2014 ngày hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan
1604/GSQL-TH
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1604/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O mẫu D
1603/GSQL-TH
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1603/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O mẫu D
14435/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14435/TCHQ-GSQL năm 2014 thủ tục hàng hóa tạm xuất tái nhập bảo hành sửa chữa
1608/GSQL-TH
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1608/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O mẫu JV
1606/GSQL-TH
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1606/GSQL-TH năm 2014 hàng hóa gửi kho ngoại quan
17425/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 01/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 17425/BTC-TCHQ năm 2014 xin ý kiến mặt hàng Kem trị mụn trứng cá
11946/BCT-KHCN
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 11946/BCT-KHCN năm 2014 chứng nhận sản phẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan
14235/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14235/TCHQ-GSQL năm 2014 không thu phí soi chiếu container qua máy soi
14188/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14188/TCHQ-GSQL 2014 vướng mắc làm thủ tục hải quan Doanh nghiệp tư nhân Chế biến gỗ Đại Lâm
14187/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14187/TCHQ-GSQL năm 2014 tập kết hàng hóa xuất khẩu tại địa điểm tập kết hàng hóa
17193/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 17193/BTC-TCHQ 2014 hướng dẫn phân loại mặt hàng khai báo Modul LED P10
1568/GSQL-TH
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1568/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O mẫu E
14056/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14056/TCHQ-TXNK 2014 xử lý nợ thuế lô hàng gốm sứ xuất xứ Trung Quốc nhập khẩu
1561/GSQL-GQ1
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1561/GSQL-GQ1 2014 tái xuất hàng hóa tạm nhập cho doanh nghiệp chế xuất
14119/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14119/TCHQ-TXNK 2014 thực hiện hướng dẫn tại công văn 4582/BCT-XNK ngày 28/5/2014 của Bộ Công Thương
14136/TCHQ-PC
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14136/TCHQ-PC 2014 trả lời vướng mắc vượt thẩm quyền Cục Hải quan địa phương
1559/GSQL-GQ2
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1559/GSQL-GQ2 năm 2014 thanh khoản hợp đồng gia công hệ thống thông quan điện tử tập trung
1556/GSQL-TH
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1556/GSQL-TH 2014 thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa
1555/GSQL-TH
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1555/GSQL-TH năm 2014 thay mặt chủ hàng thực hiện thủ tục hải quan đại lý hải quan
1193/QĐ-HQHN
Ngày ban hành 31/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1193/QĐ-HQHN năm 2014 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của công chức, nhân viên làm công tác chuyên trách công nghệ thông tin tại đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội
2924/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 03/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 2924/QĐ-TCHQ ban hành Quy chế trao đổi thông tin về thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước và bảo lãnh thuế liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tại Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan
2900/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 01/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2900/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm tập trung trong các đơn vị ngành Hải quan
11482/TB-TCHQ
Ngày ban hành 19/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 11482/TB-TCHQ năm 2014 kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Phụ gia dùng trong thức ăn chăn nuôi - Bổ sung chất chống mốc trong thức ăn chăn nuôi: DMX- 7 Mold Inhibitor do Tổng cục Hải quan ban hành
11152/TB-TCHQ
Ngày ban hành 12/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 11152/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Núm ty ngậm bằng silicon dùng cho bình cổ rộng, hiệu BABISIL - Wide-neck Imi-teat PRO (Size X) do Tổng cục Hải quan ban hành
2353/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 08/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2353/QĐ-TCHQ năm 2014 Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, phát hiện phóng xạ đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển vận chuyển bằng container tại cửa khẩu cảng biển quốc tế; hành lý và hành khách nhập cảnh, quá cảnh (bao gồm hành lý thất lạc, từ bỏ, bỏ quên) tại cửa khẩu sân bay quốc tế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940