tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Hàng hải

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
4400/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4400/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
352/TB-VPCP
Ngày ban hành 29/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 352/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện Đề án Tái cơ cấu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
18/TB-VPCP
Ngày ban hành 15/01/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 18/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện Đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
42/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 14/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 42/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Bổ sung Phụ lục của Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải ban hành kèm theo Thông tư số 69/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
483/TB-BGTVT
Ngày ban hành 26/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 483/TB-BGTVT năm 2013 kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công tại cuộc họp về nguyên tắc xác định chi phí tiền lương trong đơn giá các sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực hàng hải
243/TB-VPCP
Ngày ban hành 15/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 243/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện Đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
217/TB-VPCP
Ngày ban hành 14/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 217/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình tài chính và Đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
21/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 21/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
58/2011/TT-BGTVT
Ngày ban hành 28/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 58/2011/TT-BGTVT Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam
58/2011/TT- BGTVT
Ngày ban hành 28/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 58/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam
54/2011/TT-BGTVT
Ngày ban hành 08/11/2011
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 54/2011/TT-BGTVT
51/2011/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 51/2011/TT-BGTVT
49/2011/TTLT-BGTVT-BNV-BTC
Ngày ban hành 30/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 49/2011/TTLT-BGTVT-BNV-BTC
1585/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 15/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1585/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại dao nhà bếp
70/TB-VPCP
Ngày ban hành 29/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 70/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son do Văn phòng Chính phủ ban hành
533/TB-BGTVT
Ngày ban hành 20/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 533/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp bàn về kế hoạch khởi công dự án xây dựng luồng cho tầu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu do Bộ Giao thông vận tải ban hành
658/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 19/03/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 658/QĐ-BGTVT năm 2009 về việc cho phép Cục Hàng hải Việt Nam lập Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
14/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/02/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2009/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp tại Quyết định 1129/QĐ-TTg của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
54/2006/TB-VPCP
Ngày ban hành 13/03/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo số 54/2006/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng về kế hoạch năm 2006; 5 năm 2006-2010 và sắp xếp doanh nghiệp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
Khongso
Ngày ban hành 12/03/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về bắt giữ tàu năm 1999 của Liên hợp quốc
Khongso
Ngày ban hành 06/05/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước quốc tế về quyền cầm giữ và cầm cố hàng hải 1993
Khongso
Ngày ban hành 13/11/1976
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về giới hạn trách nhiệm đối với các điều kiện hàng hải 1976
Khongso
Ngày ban hành 01/11/1974
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển - SOLAS-74
726/QĐ-CHHVN
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 726/QĐ-CHHVN của Cục Hàng hải Việt Nam về việc công bố tuyến dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam và quy định số lượng tối thiểu hoa tiêu các hạng
Khongso
Ngày ban hành 23/02/1968
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định thư sửa đổi công ước quốc tế để thống nhất một số quy tắc về vận đơn đường biển (Nghị định thư VISBY 1968)
Khongso
Ngày ban hành 09/04/1965
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế năm 1965
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940