tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Hàng Không

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
15/CT-BGTVT
Ngày ban hành 15/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 15/CT-BGTVT năm 2014 nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, giảm tình trạng chậm, hủy chuyến bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
33/2012/QĐ-TTg
Ngày ban hành 06/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 33/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng
3228/VPCP-KTN
Ngày ban hành 10/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 3228/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về khai thác sân bay Sao Vàng để phục vụ hoạt động hàng không dân dụng
481/QĐ-TTg
Ngày ban hành 24/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 481/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn nhân sự Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia
1601/QĐ-CHK
Ngày ban hành 09/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1601/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý công tác Hợp tác quốc tế của Cục Hàng không Việt Nam
1601/QD-CHK
Ngày ban hành 09/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1601/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý công tác Hợp tác quốc tế của Cục Hàng không Việt Nam
238/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 08/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 238/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam
640/QĐ-TTg
Ngày ban hành 28/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 640/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vị trí Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng
11/2011/TT-BGTVT
Ngày ban hành 28/03/2011
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 11/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT
242/TB-VPCP
Ngày ban hành 04/09/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 242/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về công tác đảm bảo an toàn hàng không
23/2000/QĐ-CHK
Ngày ban hành 16/08/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 23/2000/QĐ-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam : Quy định về quản lý giấy phép hành nghề đối với những người làm việc trong lĩnh vực khai thác-kỹ thuật hàng không dân dụng
16/2000/QĐ-CHK
Ngày ban hành 16/06/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 16/2000/QĐ-CHK Về ban hành "Quy định về quản lý hoạt động thuê tàu bay, động cơ tàu bay"
14/2000/QĐ-CHK
Ngày ban hành 26/05/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 14/2000/QĐ-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam : Quyết định của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ ngành Hàng không dân dụng
225-CT
Ngày ban hành 29/08/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 225-CT Về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Tổng Công ty Hàng không dân dụng Việt Nam
Khongso
Ngày ban hành 23/09/1971
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước nhằm ngăn chặn những hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hoạt động hàng không dân dụng
Khongso
Ngày ban hành 16/12/1970
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước nhằm ngăn chặn việc chiếm giữ bất hợp pháp tầu bay
Khongso
Ngày ban hành 14/09/1963
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về các hành vi phạm tội và một số hành vi khác thực hiện trên tầu bay
Khongso
Ngày ban hành 18/09/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước bổ sung Công ước Vácxava để thống nhất một số quy tắc liên quan tới chuyên chở quốc tế bằng đường hàng không được thực hiện bởi một người khác không phải là người chuyên chở theo hợp đồng
Khongso
Ngày ban hành 28/09/1955
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về thống nhất quy tắc liên quan đến vận chuyển hàng không quốc tế
Khongso
Ngày ban hành 19/06/1948
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước công nhận quốc tế quyền tầu bay Geneva 19-6-1948
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162