tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Hành chính

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
KHONGSO
Ngày ban hành 12/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư về cung cấp dịch vụ công trực tuyến 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 10/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư về Quy chế xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật
KHONGSO
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư sửa đổi thông tư về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Công Thương 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 25/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 24/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi 108/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính thị trường chứng khoán 2016
01/2015/TTLT-VPCP-BNV
Ngày ban hành 23/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-VPCP-BNV chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân
426/KH-UBND
Ngày ban hành 10/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 426/KH-UBND năm 2015 thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh” trên địa bàn tỉnh Nghệ An
2505/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2505/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh
2444/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2444/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
2442/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2442/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nội vụ áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
37/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/2015/QĐ-UBND Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, trách nhiệm tham mưu và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai tỉnh Ninh Thuận
2895/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2895/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới; thay thế; sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Hà Nội
80/2015/QH13
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
2734/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2734/QĐ-UBND năm 2015 Quy định lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Quỹ ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô - Thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao do thành phố Hà Nội ban hành
07/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Điện Biên
1738/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 26/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1738/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch sơ kết công tác cải cách hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn I (2011-2015) và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn II (2016-2020)
1090/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1090/QĐ-UBND năm 2015 về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa do ủy ban nhân dân tỉnh Khánh hòa ban hành
54/QĐ-BCĐ896
Ngày ban hành 04/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 54/QĐ-BCĐ896 của Ban Chỉ đạo 896 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2015
814/QĐ-CT
Ngày ban hành 20/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 814/QĐ-CT năm 2015 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng
500/QĐ-TTg
Ngày ban hành 15/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 500/QĐ-TTg năm 2015 bãi bỏ Chỉ thị 311-CT sắp xếp lại hoạt động của đơn vị hành chính, sự nghiệp, kinh tế thuộc các ngành trung ương và địa phương khác tại Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
672/QĐ-BTP
Ngày ban hành 06/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 672/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch sơ kết công tác cải cách hành chính của Bộ Tư pháp giai đoạn I (2011-2015) và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn II (2016-2020)
742/KH-UBND
Ngày ban hành 16/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 742/KH-UBND năm 2015 triển khai thực hiện Quyết định 1299/QĐ-TTg năm 2014 về Đề án liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành
642/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 642/QĐ-UBND năm 2015 Quy định về theo dõi đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định
195/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 195/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông
427/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 427/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành
609/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 609/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ Quyết định 200/2004/QĐ-UB ngày 18/08/2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung
36/TB-VPCP
Ngày ban hành 02/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 36/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020
121/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 121/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 15/01/2015
241/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần do Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
81/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 13/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 81/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Hải quan năm 2015
10/TB-VPCP
Ngày ban hành 13/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 10/TB-VPCP năm 2015 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành
43/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 43/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động Hợp tác xã, thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
09/QĐ-TCTL-VP
Ngày ban hành 09/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/QĐ-TCTL-VP năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục trưởng tổng cục Thủy lợi
15/QĐ-TCTL-VP
Ngày ban hành 09/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 15/QĐ-TCTL-VP năm 2015 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế, Thanh tra do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ban hành
101/NQ-CP
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 101/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp thường kì tháng 12 năm 2014
667/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 667/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
2680/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2680/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi bãi bỏ trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố
53/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 53/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Nam
2040/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2040/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bị bãi bỏ về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên
142/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 142/2014/NQ-HĐND Quy định về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
606/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 606/QĐ-UBND năm 2014 công bố bổ sung các thủ tục hành chính mới; sửa đổi; thay thế thuộc ngành giáo dục và đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
35/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 35/2014/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh Hòa Bình
3380/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3380/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
98/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 98/2014/QĐ-UBND đính chính Quyết định 93/2014/QĐ-UBND do tỉnh Ninh Thuận ban hành
709/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 709/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 do tỉnh Gia Lai ban hành
2092/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2092/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bạc Liêu
34/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 34/2014/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra tỉnh Ninh Bình
2135/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2135/QĐ-UBND năm 2014 về Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
510/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 510/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban Dân tộc
1216/QĐ-UBND-HC
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1216/QĐ-UBND-HC năm 2014 bãi bỏ Quyết định 20/2009/QĐ-UBND về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162