tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Kế toán-Kiểm toán

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
62/NQ-CP
Ngày ban hành 23/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 62/NQ-CP năm 2014 về ký Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kế toán, kiểm toán trong Asean(MRA) do Chính phủ ban hành
1544/QĐ-BTC
Ngày ban hành 07/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1544/QĐ-BTC năm 2014 áp dụng thí điểm Chế độ kế toán thuế nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
938/TTg-KTN
Ngày ban hành 09/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 938/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc tính toán bù giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng đối với dự án BT các đường dẫn kết nối vào cầu Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
737/QD-KTNN
Ngày ban hành 25/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 737/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ủy quyền cho Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước trực tiếp giải quyết, xử lý một số loại văn bản đến của Kiểm toán Nhà nước
548/QĐ-KTNN
Ngày ban hành 11/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 548/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành đề cương, hồ sơ, mẫu biểu kế toán đối với các cuộc kiểm toán chuyên đề
688/BTC-TCT
Ngày ban hành 16/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 688/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc hóa đơn có số dòng nhiều hơn một trang
938/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 04/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 938/LĐTBXH-KHTC về việc hướng dẫn cách ghi chữ viết và chữ số trên hóa đơn in trực tiếp từ hệ thống phần mềm bán hàng và kế toán áo dụng cách viết chữ số của nước ngoài
67/2011/QH12
Ngày ban hành 29/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 của Quốc hội
1135/NHNN-KTTC
Ngày ban hành 05/02/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1135/NHNN-KTTC Sửa đổi huỷ bỏ tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán QTDND cơ sở
03/2003/QH11
Ngày ban hành 25/06/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật kế toán số 03/2003/QH11 của Quốc hội
04/2003/QH11
Ngày ban hành 17/06/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật thống kê số 04/2003/QH11 của Quốc hội
183/2000/QĐ-NHNN2
Ngày ban hành 14/06/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 183/2000/QĐ-NHNN2
22/1998/CT-UB
Ngày ban hành 02/05/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 22/1998/CT-UB
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162