tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Khiếu nại-Tố cáo

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
68/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 68/2014/QĐ-UBND về chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
50/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 50/2014/QĐ-UBND về quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Long An
04/CT-UBND
Ngày ban hành 18/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo do tỉnh Bắc Giang ban hành
1067/BC-QLCL
Ngày ban hành 17/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 1067/BC-QLCL về công tác thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành
11/2014/CT-UBND
Ngày ban hành 20/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 11/2014/CT-UBND Về tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
12/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin quản lý khiếu nại, tố cáo tỉnh Hà Nam
06/2013/TT-TTCP
Ngày ban hành 30/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/2013/TT-TTCP về việc quy định quy trình giải quyết tố cáo:
474/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 04/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 474/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
2741/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 26/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2741/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế của Công ty cổ phần ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam
45/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2011/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Long An
2152/VPCP-KNTN
Ngày ban hành 07/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2152/VPCP-KNTN giải quyết khiếu nại đông người
893/TCHQ-KTTT
Ngày ban hành 08/02/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 893/TCHQ-KTTT trả lời khiếu nại giá tính thuế mặt hàng rượu
38/1997/CT-UB
Ngày ban hành 15/10/1997
Hiệu lực Hết hiệu lực
Chỉ thị 38/1997/CT-UB
11/2011/L-CNT
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 11/2011/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Khiếu nại
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162