tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Khoa học-Công nghệ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2914/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2914/QĐ-UBND phê duyệt nghiên cứu thử nghiệm khoa học công nghệ Thừa Thiên Huế 2016
1692/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 02/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1692/QĐ-BKHCN năm 2015 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
1483/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1483/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
974/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 974/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt kết quả nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Xây dựng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn đến 2030” do tỉnh Phú Yên ban hành
1969/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1969/QĐ-UBND năm 2015 về việc phê duyệt Dự án “Tăng cường kỹ năng công nghệ thông tin và khởi nghiệp cho sinh viên - giai đoạn 3" - Công ty Microsoft tài trợ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành
501/QĐ-TTg
Ngày ban hành 15/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 501/QĐ-TTg năm 2015 thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
04/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 06/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
05/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
12041/QĐ-BCT
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12041/QĐ-BCT năm 2014 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, quản lý và phát triển nguồn nhân lực tại các trường thuộc Bộ Công Thương
49/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/2014/QĐ-UBND Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
38/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 38/2014/QĐ-UBND về tổ chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu
34/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 34/2014/TT-BKHCN quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3338/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3338/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
4740/QĐ-BNN-KHCN
Ngày ban hành 31/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4740/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt đặc tính và thông số kỹ thuật thiết bị khoa học công nghệ và kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị khoa học công nghệ đầu tư năm 2014 thuộc dự án tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ phân tích phân bón và dinh dưỡng cây trồng cho Trung tâm Nghiên cứu Phân bón và Dinh dưỡng cây trồng thuộc Viện Thổ nhưỡng Nông hóa - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hànhQuyết định 4740/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt đặc tín
1941/QĐ-TTg
Ngày ban hành 29/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1941/QĐ-TTg năm 2014 về xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2747/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2747/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Khánh Hòa năm 2015 và giai đoạn 2016-2020
2026/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2026/QĐ-UBND năm 2014 về quy định đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong các sở, ban, ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
20/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20/2014/QĐ-UBND về trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa
81/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 15/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 81/2014/TB-LP về ngày có hiệu lực của Hiệp định hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức
1942/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1942/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn do Ủy ban nhân dân Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
2279/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 29/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2279/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/07/2014 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
307/TB-VPCP
Ngày ban hành 01/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 307/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
08/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 25/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND về Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020
05/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong kỳ xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
249/TB-VPCP
Ngày ban hành 01/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 249/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin do Văn phòng Chính phủ ban hành
2945/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2945/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề cương điều chỉnh quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, có tính đến 2030
18/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 16/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 18/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen
970/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt nội dung thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện dự án: Nghiên cứu bảo quản tinh bột dong riềng do tỉnh Bắc Kạn ban hành
1647/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 03/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1647/QĐ-BVHTTDL năm 2014 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 46/NQ-CP về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
213/TB-VPCP
Ngày ban hành 28/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 213/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình thực hiện Dự án Phòng thí nghiệm trọng điểm - Bể thử mô hình tàu thủy do Văn phòng Chính phủ ban hành
58/QĐ-UBND-TL
Ngày ban hành 19/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 58/QĐ-UBND-TL năm 2014 cho phép thành lập Hội Khoa học lịch sử huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
538/QĐ-TTg
Ngày ban hành 16/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 538/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
734/QĐ-BTP
Ngày ban hành 31/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 734/QĐ-BTP về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
24/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 24/2014/QĐ-UBND về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
601/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 601/QĐ-UBND năm 2014 công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài, dự án thuộc kế hoạch khoa học công nghệ năm 2010-2012 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
118/TB-VPCP
Ngày ban hành 20/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 118/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tình hình triển khai Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước Phát triển bền vững vùng Tây Bắc do Văn phòng Chính phủ ban hành
183/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 183/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2014 do tỉnh Cà Mau ban hành
1834/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1834/QĐ-UBND năm 2013 công nhận kết quả đánh giá dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến từ tỉnh đến huyện do tỉnh Bắc Kạn ban hành
1832/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1832/QĐ-UBND năm 2013 công nhận kết quả đánh giá đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay
159/KH-UBND
Ngày ban hành 11/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết 46/NQ-CP và Chương trình hành động 34-CTr/TU về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Tiền Giang ban hành
250/TB-VPCP
Ngày ban hành 17/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 250/TB-VPCP năm 2013 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện Quyết định 53/2012/QĐ-TTg quy định Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống do Văn phòng Chính phủ ban hành
1237/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Tổ chức về hợp tác khoa học công nghệ - môi trường giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2013 - 2018
2388/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2388/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 46/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Thanh Hóa ban hành
03/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành 30/01/2013
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư số 03/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Hướng dẫn xác định, tuyển chọn, thẩm định và giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
31/2012/TT-BKHCN
Ngày ban hành 28/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
THÔNG TƯ số 31/2012/TT-BKHCN Hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao
339/TB-VPCP
Ngày ban hành 05/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 339/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị "Ứng dụng Khoa học và Công nghệ phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế của các sản phẩm chủ lực vùng đồng bằng sông Hồng"
02/CT-BXD
Ngày ban hành 18/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-BXD năm 2012 tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng văn bản điện tử trong đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng
2527/TB-BKHCN
Ngày ban hành 06/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 2527/TB-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
292/TB-VPCP
Ngày ban hành 14/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 292/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị phối hợp nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ phát triển bền vững vùng Tây Bắc
15/2012/TT-BKHCN
Ngày ban hành 08/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về tổ chức và hoạt động của Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162