tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Khoáng sản

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
71/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 71/2014/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
48/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo vệ khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên
1830/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1830/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung điểm khai thác khoáng sản vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
2033/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2033/2014/QĐ-UBND Quy định tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
966/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 966/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung điểm khai thác khoáng sản vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
12/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12/2014/QĐ-UBND quy định tỷ lệ quy đổi trọng lượng riêng đối với đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
14/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2014/QĐ-UBND về quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
128/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 128/NQ-HĐND năm 2014 thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
30/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/12/2013
Hiệu lực Hết hiệu lực
Nghị quyết 30/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng đến năm 2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
1258/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1258/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 16-KH/TU triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Cà Mau ban hành
6110/QĐ-BCT
Ngày ban hành 27/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6110/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng chất mica, pyrit, quarzit, thạch anh, silimanit, sericit, vermiculit giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
2006/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2006/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 16-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do thành phố Hải Phòng ban hành
1594/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1594/QĐ-UBND năm 2012 quy định tạm thời về tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản đã qua sàng tuyển ra số lượng nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
3589/QĐ-BCT
Ngày ban hành 25/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3589/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025
3468/QĐ-BCT
Ngày ban hành 20/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3468/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025
3054/QĐ-BCT
Ngày ban hành 01/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3054/QĐ-BCT năm 2012 bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
719/QD-KTNN
Ngày ban hành 24/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 719/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành đề cương, hồ sơ, biểu mẫu kiểm toán đối với cuộc kiểm toán chuyên đề khai thác và chế biến tài nguyên khoáng sản
2223/VPCP-KTN
Ngày ban hành 04/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2223/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thăm dò, khai thác và đầu tư xây dựng nhà máy chế biến ilmenit-zircon tại tỉnh Bình Thuận
03/CT-TTg
Ngày ban hành 17/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản
60/QĐ-TTg
Ngày ban hành 09/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 60/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét đến triển vọng đến năm 2030
33/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 33/2011/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2015 và xét đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
4028/QĐ-BCT
Ngày ban hành 09/08/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4028/QĐ-BCT của Bộ Công thương về việc bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit năm 2015, có xét đến năm 2025
2312/VPCP-KTN
Ngày ban hành 15/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2312/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc cấp phép khai thác than tại khu bắc Khe Chàm và Cụm vỉa 14 khu trung tâm thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
2125/VPCP-KTN
Ngày ban hành 07/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2125/VPCP-KTN xuất khẩu quặng apatit tại tỉnh Lào Cai
4932/QĐ-BCT
Ngày ban hành 22/09/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4932/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai tác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng sản nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025
18/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/08/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 18/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND Quy định về trình tự, thủ tục và phân cấp quản lý trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành
6074/QĐ-BCT
Ngày ban hành 02/12/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6074/QĐ-BCT năm 2009 bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
16/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/01/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2009/QĐ-UBND về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2020 (trừ các Khoáng sản vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất xi măng)
11h/2008/NQ-HĐNĐ
Ngày ban hành 11/12/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 11h/2008/NQ-HĐNĐ về thông qua Quy hoạch phân vùng phát triển hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp thứ 11 ban hành
27/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành 26/09/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND thông qua mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa IX, kỳ họp thứ 16 (bất thường) ban hành
2908/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2908/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt quy hoạch khoanh vùng đối với 06 loại khoáng sản chủ yếu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành
77/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/05/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 77/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CPngày 29 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
6g/2006/NQ-HĐNĐ
Ngày ban hành 28/07/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 6g/2006/NQ-HĐNĐ về Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến quặng Titan tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006 – 2015, có xét đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp thứ 6 ban hành
809/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/12/2004
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 809/QĐ-UBND
21/2003/CT-UB
Ngày ban hành 17/09/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 21/2003/CT-UB quản lý quy hoạch thăm dò khai thác tận thu chế biến khoáng sản Lâm Đồng
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162