tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Kinh tế - Xã hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2576/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2576/QĐ-UBND kế hoạch triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế Bình Định 2016 2020
6448/QĐ-BCT
Ngày ban hành 26/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6448/QĐ-BCT năm 2015 phê duyệt "Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại vùng Tây Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035" do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
25/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 25/2015/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Phú Yên do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
1466/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 07/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1466/QĐ-BVHTTDL năm 2015 về tuyên truyền xây dựng gia đình hạnh phúc thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
604/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 604/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi
37/CT-UBND
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 37/CT-UBND năm 2014 đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đồ án quy hoạch do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
2389/QĐ-TTg
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2389/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
33/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 33/2014/QĐ-UBND Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015 - 2020
28/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2014 thông qua Đề án phân loại đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông là đô thị loại III
09/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 do tỉnh Phú Thọ ban hành
26/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
28/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2014 về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2015 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
165/KH-UBND
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2014 triển khai công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
77/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 77/2014/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 do tỉnh Bình Thuận ban hành
33/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 33/2014/QĐ-UBND Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái 5 năm
29/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Nghị quyết 29/2014/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 do tỉnh Thái Bình ban hành
108/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 108/NQ-HĐND năm 2014 thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
99/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 99/2014/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 tỉnh Hòa Bình
97/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 97/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 do tỉnh Kiên Giang ban hành
20/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 do tỉnh Hà Nam ban hành
33/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 33/2014/QĐ-UBND quy định quy trình thẩm định và thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La
2234/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2234/QĐ-UBND năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ
1527/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1527/QĐ-UBND năm 2014 thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành
30/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 30/2014/QĐ-UBND về lập dự toán kiên cố hóa kênh mương loại III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1225/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1225/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí lập dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
16/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND thông qua Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Tháp
2169/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2169/QĐ-UBND năm 2014 Quy định quản lý theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025
46/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2396/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2396/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Đề án Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng giai đoạn 2014-2020 của tỉnh Khánh Hòa
1528/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1528/QĐ-UBND năm 2014 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 31/NQ-CP, Nghị quyết 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế do tỉnh An Giang ban hành
2723/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2723/QĐ-UBND bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2014 do tỉnh Đồng Nai ban hành
14/CT-UBND
Ngày ban hành 04/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2014 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long 5 năm 2016 - 2020
2836/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2836/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề cương, Nhiệm vụ Đề án: “Phát huy các giá trị truyền thống của con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế" do tỉnh Thanh Hóa ban hành
15/CT-UBND
Ngày ban hành 29/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2014 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2010-2015 do thành phố Hà Nội ban hành
11/CT-UBND
Ngày ban hành 25/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 do tỉnh Gia Lai ban hành
22/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22/2014/QĐ-UBND Quy định quản lý hoạt động đối với điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
18/CT-UBND
Ngày ban hành 20/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2014 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 do tỉnh Phú Yên ban hành
15/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 15/2014/QĐ-UBND quy định danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Tháp thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2014 - 2015
1610/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1610/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch hành động về Phát triển bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2015
18/CT-UBND
Ngày ban hành 19/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2014 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
1901/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1901/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh Khoản 1, Mục I, Phần II Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Sơn La
07/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
343/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 343/2014/NQ-HĐND Ban hành mức hỗ trợ để thực hiên một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
14/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 14/2014/NQ-HĐND bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 - 2020
84/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 84/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2014 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
89/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 89/2014/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 do tỉnh Quảng Bình ban hành
14/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 14/2014/NQ-HĐND về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2020 và định hướng đến năm 2030
6300/QĐ-BCT
Ngày ban hành 15/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6300/QĐ-BCT năm 2014 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp, thương mại tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
09/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2014/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá, văn bản kê khai giá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
109/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Nghị quyết 109/2014/NQ-HĐND bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2014 của tỉnh Đồng Nai
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940