tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Lâm nghiệp

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
24/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND thông qua khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
26/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2014/QĐ-UBND về xử lý trách nhiệm đối với Chủ rừng, Hạt Kiểm lâm, Ủy ban nhân dân cấp xã thiếu kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn hành vi phá rừng, phát, đốt rừng gây thiệt hại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1933/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1933/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt kết quả kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
28/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 28/2014/QĐ-UBND sửa đổi mục III, phần B, quy định về loài cây trồng, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng và mức hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011 - 2015 kèm theo Quyết định 07/2011/QĐ-UBND
395/TB-VPCP
Ngày ban hành 03/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 395/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (2011-2013) do Văn phòng Chính phủ ban hành
22/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22/2014/QĐ-UBND về mức chi cho tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1413/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1413/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012 - 2020
1258/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1258/QĐ-UBND phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu gói thầu: Cung cấp cây giống thực hiện đề án trồng cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
978/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 978/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế, dự toán trồng rừng, chăm sóc rừng và bảo vệ rừng của Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu thuộc kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014
738/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 738/QĐ-UBND năm 2014 đặt sào chắn (Barie) để kiểm tra, kiểm soát lâm sản tại Trạm Kiểm lâm Buốc Lốm thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
807/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 807/QĐ-UBND phê duyệt Phương án thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư trực tiếp và trợ giá giống cây trồng tỉnh Lâm Đồng năm 2014
583/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 583/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định 147/2007/TTg
575/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 575/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch hành động của tỉnh Sơn La thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp”
577/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 577/QĐ-UBND năm 2014 về đơn giá cây giống trồng rừng năm 2014 thuộc Chương trình dự án Bảo vệ và phát triển rừng các huyện và Vườn Quốc gia Xuân Sơn giai đoạn 2011 – 2015 do tỉnh Phú Thọ ban hành
04/CT-TTg
Ngày ban hành 05/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-TTg năm 2014 tăng cường biện pháp cấp bạch phòng, chữa cháy rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
06/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2014/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ cho hộ dân phải di dời nhà ra khỏi đất lâm nghiệp để thực hiện đề án “Di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”
02/CT-UBND
Ngày ban hành 26/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-UBND tăng cường biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2014
245/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 245/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Phương án thí điểm thuê quản lý, bảo vệ rừng kết hợp sản xuất dưới tán rừng và du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau
2487/QĐ-BNN-TCLN
Ngày ban hành 24/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2487/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
289/TB-VPCP
Ngày ban hành 06/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 289/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Đề án tăng cường quản lý rừng tự nhiên và Đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực kiểm lâm do Văn phòng Chính phủ ban hành
428/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
395/TB-VPCP
Ngày ban hành 06/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 395/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (2011-2013) do Văn phòng Chính phủ ban hành
2415/QĐ-BNN-TCLN
Ngày ban hành 04/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2415/QĐ-BNN-TCLN năm 2012 về thành lập Hội đồng khoa học công nghệ thông qua biện pháp kỹ thuật tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2331/QĐ-BNN-TCCB
Ngày ban hành 26/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2331/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban Chỉ đạo Dự án “Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối giai đoạn 2011-2015” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2089/QĐ-BNN-TCLN
Ngày ban hành 30/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2089/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2011
4120/TB-BNN-VP
Ngày ban hành 24/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 4120/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa tại buổi làm việc thống nhất chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp đến năm 2020 tỉnh Quảng Trị do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
1338/QĐ-BNN-HTQT
Ngày ban hành 05/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1338/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 mở rộng xã mới tham gia trồng rừng "Dự án phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên - Dự án Flitch" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
199/TB-VPCP
Ngày ban hành 31/05/2012
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 199/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
1431/BNN-TCLN
Ngày ban hành 15/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1431/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng sang làm đường giao thông
957/QĐ-BNN-KHCN
Ngày ban hành 02/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 957/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án "Quản lý lâm sinh tối ưu và năng suất rừng trồng keo cho gỗ xẻ chất lượng cao"
544/TTg-QHQT
Ngày ban hành 24/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 544/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ thực thi hiệu quả pháp luật về lâm nghiệp do Cơ quan Hợp tác và Phát triển quốc tế Tây Ban Nha tài trợ
581/QĐ-BNN-TC
Ngày ban hành 23/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 581/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, dự toán chi năm 2012 Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020
846/QĐ-BNN-HTQT
Ngày ban hành 17/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 846/QĐ-BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Cẩm nang hoạt động Quỹ bảo tồn rừng đặc dụng Việt Nam...
672/QĐ-BNN-TCLN
Ngày ban hành 29/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 672/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt "Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Yok Don giai đoạn 2010 - 2020"
205/QĐ-BNN-TCCB
Ngày ban hành 07/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 205/QĐ-BNN-TCCB của BNN & PTNN về việc thành lập Văn phòng về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020
126/QĐ-TTg
Ngày ban hành 02/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 126/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm chia sẻ lợi ích trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng đặc dụng
58/QĐ-TTg
Ngày ban hành 09/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 58/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020
28/QĐ-BNN-HTQT
Ngày ban hành 09/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 28/QĐ-BNN-HTQT gia hạn thực hiện Chương trình "Lồng ghép nghiên cứu rừng và tăng cường năng lực vào Chương trình phát triển của Quốc gia và Quốc tế"
2890/QĐ-BNN-TCCB
Ngày ban hành 28/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2890/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tạm thời định mức lao động các bước công việc bổ sung trong điều tra, kiểm kê rừng
1241/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/08/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1241/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt điều chỉnh định mức kỹ thuật, suất đầu tư công trình lâm sinh Dự án phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây nguyên (Dự án FLITCH) do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành
316/QĐ-TCLN-VP
Ngày ban hành 18/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 316/QĐ-TCLN-VP năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Chính sách về Các tổ chức quản lý rừng thuộc Tổng cục Lâm nghiệp do Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
1207/QĐ-BNN-XD
Ngày ban hành 06/06/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1207/QĐ-BNN-XD năm 2011 điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp, phần ban điều phối dự án Trung ương (CPMU) thực hiện do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
04/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2011/QĐ-UBND về quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Lâm nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lai Châu do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành
68/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 68/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 77/2008/QĐ-UBND Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của chủ rừng, cơ quan, tổ chức, cá nhân về bảo vệ tầng trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành
87/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/01/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 87/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và Dự toán kinh phí Dự án quy hoạch bổ sung, điều chỉnh diện tích trồng cao su và cây nguyên liệu trên đất lâm nghiệp đến 2020 do tỉnh Bình Phước ban hành
1021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/05/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1021/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt định mức chi phí thiết kế trồng rừng, khai thác gỗ rừng trồng và tự nhiên, chi phí thẩm định khai thác gỗ rừng trồng và tự nhiên do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành
2370QĐ/BNN-KL
Ngày ban hành 05/08/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2370QĐ/BNN- KL năm 2008 phê duyệt Đề án về chương trình đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam giai đoạn 2008 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
49/2007/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/09/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/2007/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống do cơ quan địa phương thực hiện do tỉnh An Giang ban hành
32/2007/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/06/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 32/2007/QĐ-UBND về mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng, thanh và quyết toán mức thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, đầu dòng, vườn giống, cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Kon Tum
434/QĐ-QLR
Ngày ban hành 11/04/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 434/QĐ-QLR năm 2007 ban hành Hướng dẫn xây dựng quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp xã và giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư thôn do Cục trưởng Cục Lâm nghiệp ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162