tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Lao động

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
KHONGSO
Ngày ban hành 08/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định hướng dẫn Luật an toàn vệ sinh lao động
2550/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2550/QĐ-UBND ưu đãi y tế cán bộ người lao động trung tâm người lang thang Bình Thuận 2015
133/BXD-KTXD
Ngày ban hành 17/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 133/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn nghiệm thu quyết toán hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh
24/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 13/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 24/2015/TT-BLĐTBXH
64/QĐ-SXD
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 64/QĐ-SXD năm 2015 công bố bảng đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Thái Bình
97/TB-VPCP
Ngày ban hành 26/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 97/TB-VPCP của văn phòng chính phủ kết luận hội nghị thưc hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng liên đoàn lao động năm 2015.
32/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 17/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 32/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ
12/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12/2015/QĐ-UBND quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn và thôn - khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
04/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 02/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
05/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 11/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
21/HD-TLĐ
Ngày ban hành 07/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 21/HD-TLĐ năm 2015 về sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động 5 năm (2010 - 2015) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
19851/SLĐTBXH-LĐ
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 19851/SLĐTBXH-LĐ báo cáo tiền lương 2014 kế hoạch thưởng Tết 2015 Hồ Chí Minh
4592/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 03/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4592/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 tiền lương thù lao tiền thưởng người đại diện vốn Nhà nước
4545/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4545/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 trả lương người lao động
67/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 67/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Lào Cai
1591/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1591/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 36/2009/QĐ-UBND về phân cấp quản lý lao động và việc làm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
41/2014/TT-BCT
Ngày ban hành 05/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 41/2014/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ vủa Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động
31/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
27/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 05/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 27/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1046/QĐ-BLĐTBXH
Ngày ban hành 20/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1046/QĐ-BLĐTBXH năm 2014 đính chính Thông tư 19/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
32/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 32/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Hà Nam
1012/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 11/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1012/QĐ-LĐTBXH năm 2014 hỗ trợ người lao động phải về nước trước hạn do tình hình bất ổn tại Libya do Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành
25/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 25/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Tiền Giang
11/CT-UBND
Ngày ban hành 31/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc do tỉnh Hòa Bình ban hành
3796/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 3796/QĐ-UBND năm 2014 công bố giá nhân công thị trường và hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với công trình sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội
121/2014/NQ-HĐNĐ
Ngày ban hành 11/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 121/2014/NQ-HĐNĐ về quy định mức thu, quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2151/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc do tỉnh Bình Định ban hành
14/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2014/QĐ-UBND quy định mức chi phí đào tạo nghề và mức hỗ trợ chi phí học nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg do tỉnh Nam Định ban hành
07/2014/CT-UBND
Ngày ban hành 02/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 07/2014/CT-UBND tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn người địa phương xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động do tỉnh Bắc Kạn ban hành
53/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 53/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động
02/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
57/2014/TT-BTC
Ngày ban hành 06/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 57/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
13/CT-UBND
Ngày ban hành 29/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2014 tổ chức thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3, Điều 63 Bộ Luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc do tỉnh Đồng Nai ban hành
96-KL/TW
Ngày ban hành 07/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Kết luận 96-KL/TW năm 2014 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
08/CT-UBND
Ngày ban hành 20/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2014 tăng cường thực hiện quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 do tỉnh Quảng Nam ban hành
299/CTr-TLĐ
Ngày ban hành 17/03/2014
Hiệu lực Không xác định
Chương trình hành động 299/CTr-TLĐ năm 2014 thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
07/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 06/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH Ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
273/QĐ-TLĐ
Ngày ban hành 06/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 273/QĐ-TLĐ năm 2014 về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán, bố trí phụ trách kế toán và chế độ phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán trưởng trong đơn vị kế toán công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
18/VBHN-BTC
Ngày ban hành 05/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" theo Quyết định 1956/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
3975/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3975/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với Tổ chức Development Alternstive Inc (DAI) và Hội Trợ giúp Người khuyết tật Việt Nam (VNAH) do tỉnh Bình Định ban hành
1936/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1936/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng
102/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 102/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
1796/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1796/QĐ-UBND năm 2013 kiện toàn Ban chỉ đạo của tỉnh Thái Bình thực hiện Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng và tu bổ, nâng cấp công trình ghi công liệt sỹ giai đoạn 2012-2015
Khongso
Ngày ban hành 30/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013
51/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 51/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
41/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 07/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 41/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công
624/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 17/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 624/QĐ-LĐTBXH năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2013 - 2015
162/TB-VPCP
Ngày ban hành 15/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 162/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp thường kỳ Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
579/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 10/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 579/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2013 - 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162