tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Lĩnh vực khác

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
16/CT-TTg
Ngày ban hành 08/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2015 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Thái Bình
07/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giữa các cấp ngân sách ở địa phương do tỉnh Thái Bình ban hành
398/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 398/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND về Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao do Tỉnh Bình Thuận ban hành
16/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 16/2015/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây nổ chịu nước do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
1088/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1088/QĐ-UBND năm 2015 về Phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão tỉnh Thừa Thiên Huế
67/KH-UBND
Ngày ban hành 08/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 67/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần thơ triển khai thi hành luật căn cước công dân
24/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 24/2015/QĐ-UBND Quy định về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1507/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1507/QĐ-UBND năm 2015 Kế hoạch triển khai Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Bình Định
712/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 712/QĐ-UBND năm 2015 giải quyết mai táng phí cho thân nhân đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, Nghị định 150/2006/NĐ-CP, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
2491/CT-BNN-TCTL
Ngày ban hành 27/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 2491/CT-BNN-TCTL về tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
98/TB-VPCP
Ngày ban hành 26/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 98/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị đánh giá công tác năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015
13/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 13/2015/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
242/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
119/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 119/QĐ-UBND năm 2015 về kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp, giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn do Ủy ban nhân dân Tỉnh Vĩnh Long ban hành
188/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 188/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”
125/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 125/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 và nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006
45/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2014/QĐ-UBND Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2015 - 2020
99/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 99/2014/QĐ-UBND quy định về khuyến nông viên cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
1893/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1893/QĐ-UBND năm 2014 đính chính Quyết định 19/2014/QĐ-UBND quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long
02/2014/CT-UBND
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/2014/CT-UBND tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Bình Định
94/NQ-CP
Ngày ban hành 16/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 94/NQ-CP năm 2014 về đổi tên phường 6 thành phường Thắng Nhì thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chính phủ ban hành
98/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 98/2014/NQ-HĐND về để nghị công nhận xã Hải Bình, xã Nghi Sơn thuộc huyện Tĩnh Gia và xã Ngư Lộc thuộc huyện Hậu Lộc là xã đảo tỉnh Thanh Hóa
25/CT-UBND
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2014 ngăn ngừa, kiểm soát và tổ chức diệt trừ cây Mai dương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
46/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46/2014/QĐ-UBND về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại thành phố Đà Nẵng
148/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 148/2014/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
102/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 102/2014/NQ-HĐND Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình năm 2015
26/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2015
47/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 47/2014/QĐ-UBND về Quy chế rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên
3076/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3076/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch tổng thể nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014 - 2020, định hướng đến năm 2030
113/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 113/2014/NQ-HĐND mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở tỉnh Hòa Bình
4663/VPCP-TTĐT
Ngày ban hành 03/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4663/VPCP-TTĐT năm 2014 triển khai Đề án Thiết lập Hệ thống thông tin Bộ Tư pháp
35/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 35/2014/QĐ-UBND quy định đối tượng học viên hưởng chế độ hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian tập trung học trên địa bàn tỉnh Sơn La
9072/BKHĐT-KTĐN
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9072/BKHĐT-KTĐN tình hình thực hiện chế độ báo cáo chương trình dự án ODA Quý III/2014
3782/BHXH-THU
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3782/BHXH-THU 2014 hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh
6907/BGDĐT-TCCB
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6907/BGDĐT-TCCB 2014 giải đáp vướng mắc Nghị định 19/2013/NĐ-CP
6270/UBND-PCNC
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6270/UBND-PCNC năm 2014 triển khai ý kiến hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ thực hiện Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6871/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6871/BGDĐT-CTHSSV năm 2014 đẩy mạnh thực hiện cuộc thi Giao thông thông minh qua Internet
24/CT-UBND
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do tỉnh Thanh Hóa ban hành
526/CĐKGDBĐ-QLNV
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 526/CĐKGDBĐ-QLNV 2014 thực hiện thông báo thế chấp phương tiện giao thông
6173/UBND-ĐTMT
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6173/UBND-ĐTMT Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
20542/QLD-KD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 20542/QLD-KD giám định chất ma túy theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007
17/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2014/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ
5210/TCT-QLN
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5210/TCT-QLN năm 2014 thu hồi giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã
60/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 60/2014/QĐ-UBND Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
429/TB-VPCP
Ngày ban hành 10/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 429/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm điểm tình hình thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo Quyết định 53/2012/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
22/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22/2014/QĐ-UBND về phân cấp trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác cầu và phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác cầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình
1965/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1965/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020
79/NQ-CP
Ngày ban hành 03/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 79/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2014
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940