tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Lưu trữ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
128/QĐ-TCTDTT
Ngày ban hành 13/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 128/QĐ-TCTDTT năm 2015 về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Tổng cục Thể dục thể thao
23/2014/CT-UBND
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 23/2014/CT-UBND tăng cường chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
17/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2014/QĐ-UBND về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La
695/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 695/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên
06/CT-UBND
Ngày ban hành 11/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 tăng cường chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
22/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22/2013/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 81/2008/QĐ-UBND ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Trung tâm lưu trữ tỉnh Bình Phước
275/BTTTT-VP
Ngày ban hành 07/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 275/BTTTT-VP của Bộ Thông tin và Truyền thông về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2012
81/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 81/2008/QĐ-UBND về Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Trung tâm lưu trữ tỉnh Bình Phước
49/2002/QĐ-UB
Ngày ban hành 24/09/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/2002/QĐ-UB về danh mục số 1 các cơ quan trong tỉnh là diện nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Bình Phước
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162