tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Môi trường

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
4011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4011/QĐ-UBND đơn giá trần xử lý ô nhiễm duy trì chất lượng nước hồ Hà Nội 2016
2451/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2451/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế phối hợp quản lý hồ chứa nước Bộc Nguyên do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
200/TB-VPCP
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 200/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp sơ kết 6 tháng thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống do Văn phòng Chính phủ ban hành
27/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
733/QĐ-TTg
Ngày ban hành 27/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 733/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt điều chỉnh danh mục cho 03 dự án thoát nước và xử lý nước thải tại các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La và Lạng Sơn, sử dụng nguồn vốn ODA của Đức và Thụy Sỹ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
19/KH-UBND
Ngày ban hành 12/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2015 thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
81/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2015 về Phương án Phòng chống lụt bão, ứng phó với bão mạnh, siêu bão và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum
27/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 27/2014/QĐ-UBND Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết và thời gian các bước thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
78/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 78/2014/QĐ-UBND về thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
9237/KH-UBND
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 9237/KH-UBND năm 2014 thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020 thành phố Hải Phòng theo Quyết định 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
47/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 47/2014/QĐ-UBND về quy định bảo vệ môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2643/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2643/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường đến năm 2020 tỉnh Đắk Lắk
14/2014/CT-UBND
Ngày ban hành 20/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 14/2014/CT-UBND phối hợp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang
44/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 44/2014/QĐ-UBND mức thu và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
18/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 18/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2013/QĐ-UBND quy định chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch trên địa bàn nông thôn tỉnh Bình Phước
2471/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2471/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
13/CT-UBND
Ngày ban hành 21/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2014 triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường” trên địa bàn Thành phố Hà Nội
39/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 39/2014/QĐ-UBND về thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội
14/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2014/QĐ-UBND điều chỉnh lộ trình và quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí thu gom rác thải thuộc Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
15/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 24/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND về mức thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
42/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 42/2014/QĐ-UBND điều chỉnh Quy trình vận hành và điều tiết Hồ chứa nước Vực Mấu tỉnh Nghệ An
2235/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2235/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch hành động quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
1378/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1378/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường "Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi tại thôn Thượng An, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang"
16/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND quy định cơ cấu thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014 - 2015
732/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 732/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu rừng bảo vệ cảnh quan Tân Trào đến năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
09/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND phê duyệt mức thu phí thoát nước tại Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Gia Lễ do tỉnh Thái Bình ban hành
05/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến Tre
403/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 403/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tỉnh Gia Lai
598/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 598/QĐ-UBND năm 2014 về Khung theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Kon Tum ban hành
55/2014/QH13
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 của Quốc hội
44/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 44/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung bảng đơn giá thu gom, vận chuyển và chôn lấp rác thải đô thị tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 38/2014/QĐ-UBND
144/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 144/NQ-HĐND năm 2014 thông qua Quy hoạch môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
845/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 845/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án cấp nước thị trấn Bằng Lũng huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn
1604/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1604/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch kiểm tra, giám sát môi trường tại cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định
38/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 38/2014/QĐ-UBND về bảng đơn giá thu gom, vận chuyển và chôn lấp rác thải đô thị tỉnh Ninh Thuận
760/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 760/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
970/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án thu gom, xử lý và thoát nước khu đô thị mới Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
1326/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1326/QĐ-UBND năm 2014 duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt và công nghiệp không nguy hại, tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
634/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 634/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2016
43/KH-UBND
Ngày ban hành 25/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 43/KH-UBND tổ chức Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2014, tỉnh Thanh Hóa
132/2014/NQ-HĐND17
Ngày ban hành 24/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND17 về Kế hoạch thực hiện Chương trình 48-CTr/TU thực hiện Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường do tỉnh Bắc Ninh ban hành
15/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 15/2014/QĐ-UBND về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
15/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 15/2014/QĐ-UBND thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
03/CT-UBND
Ngày ban hành 15/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 03/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 do tỉnh Phú Thọ ban hành
731/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 731/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng bệnh xá H32 tại một phần tiểu khu 150A, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đông
771/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 771/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Ban quản lý tiểu dự án”Tăng cường năng lực trong lĩnh vực cấp nước, vệ sinh và quản lý chất thải rắn tại Việt Nam thuộc chương trình tín dụng hỗn hợp giữa Norad - KfW”, tỉnh Sơn La
589/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 589/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt đơn giá xử lý rác thải đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
103/TB-VPCP
Ngày ban hành 12/03/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 103/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu tại phiên họp thứ tư Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành
673/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 673/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020
355/QĐ-BNN-XD
Ngày ban hành 04/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 355/QĐ-BNN-XD năm 2014 thành lập Tổ chuyên gia kỹ thuật để đánh giá kết quả nghiên cứu về diễn biến lòng dẫn Khe Trí, dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162