tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Môi trường

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
615/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 615/QĐ-UBND năm 2014 ban hành Quy định Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
44/QĐ-TTg
Ngày ban hành 08/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 44/QĐ-TTg Phê duyệt khung ma trận chính sách năm 2014 thuộc chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC).
65/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 65/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Hải Phòng đến năm 2025
1910/QĐ-BNN-KHCN
Ngày ban hành 19/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1910/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 thành lập Tổ tư vấn đánh giá nghiệm thu sản phẩm của chuyên gia viết báo cáo chuyên đề phục vụ xây dựng "Thông tư hướng dẫn công tác lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án nông nghiệp, nông thôn" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2024/QĐ-UBND năm 2013 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo phục hồi môi trường của dự án: Đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ đá vôi xây dựng tại khu vực Cốc Lải, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
1214/QĐ-TTg
Ngày ban hành 23/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1214/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Chương trình hợp tác của Liên hợp quốc về "Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng các bon rừng tại Việt Nam (UN-REDD) - giai đoạn II"
2397/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2397/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
1528/QĐ-BNN-KH
Ngày ban hành 04/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1528/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cho phép lập dự án đầu tư nâng cấp, xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch và xử lý nước thải, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ
13/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 21/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 13/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong phát hiện sinh vật biến đổi gen bằng phương pháp phân tích định tính, định lượng axít deoxyribonucleic
27/2013/TTLT-BNNPTNT-BYT-BGDĐT
Ngày ban hành 31/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BNNPTNT-BYT-BGDĐT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Bộ Y tế-Bộ Giáo dục và Đào tạo : Hướng dẫn phân công, phối hợp giữa ba ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015
948/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 948/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch hành động khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
41/2013/TT-BTC
Ngày ban hành 11/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 41/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
11/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11/2013/QĐ-UBND về biểu giá nước sạch sinh hoạt và phê duyệt phương án giá nước sạch đối với hệ thống cấp nước nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý do tỉnh Bình Thuận ban hành
09/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH số 09/2013/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND Thành phố Hà Nội
04/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2013/QĐ-UBND quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
27/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 28/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 27/2012/TT-BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
6466/TB-BNN-VP
Ngày ban hành 26/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 6466/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
296/TB-BXD
Ngày ban hành 16/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 296/TB-BXD năm 2012 kết luận của Thứ trưởng Cao Lại Quang tại cuộc họp thẩm định “Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp lưu vực sông Cầu đến năm 2030” do Bộ Xây dựng ban hành
36/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 36/2012/QĐ-UBND về Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản trên địa bàn tỉnh Yên Bái
1216/QĐ-TTg
Ngày ban hành 05/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1216/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
1183/QĐ-TTg
Ngày ban hành 30/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1183/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015
01/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 16/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết
43/2011/TT-BTNMT
Ngày ban hành 12/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 43/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy chuẩn quốc gia về môi trường
505/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 505/QĐ-UBND năm 2011 về Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn với đơn vị có liên quan để thúc đẩy Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành
856/QĐ-BXD
Ngày ban hành 16/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 856/QĐ-BXD năm 2011 phê duyệt dự toán chi phí thực hiện dự án Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư, công nghiệp lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
22/2011/TT-BTNMT
Ngày ban hành 01/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 22/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại
60/BXD-KTXD
Ngày ban hành 04/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 60/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện định mức thu gom rác, định mức duy trì cây xanh
796/QD-BNN-TCCB
Ngày ban hành 19/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 796/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu
29/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
29/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
941/BNN-TCTS
Ngày ban hành 08/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 941/BNN-TCTS Phối hợp triển khai xây dựng Quy hoạch chi tiết khu bao tồn biên Lý Sơn
2136/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 07/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2136/VPCP-QHQT ký Thỏa thuận củng cố Mạng lưới giám sát lắng đọng a-xit
21/2010/CT-UBND
Ngày ban hành 04/10/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 21/2010/CT-UBND về tăng cường bảo vệ môi trường nước lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
143/TB-VPCP
Ngày ban hành 25/05/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 143/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình triển khai thực hiện Chương trình xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020
290/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/02/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 290/2009/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Điều 3 Quyết định 3393/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành
24/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/08/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 24/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2005/QĐ-UBND về mức thu, trích, nộp và quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành
55/2007/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/09/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 55/2007/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành
06/2007/TT-BKH
Ngày ban hành 27/08/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 06/2007/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển
61/2007/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/08/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 61/2007/QĐ-UBND ban hành lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành
430/QĐ-TTg
Ngày ban hành 17/04/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 430/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Xây dựng hệ thống báo động trực canh cảnh báo sóng thần cho vùng có nguy cơ cao
59/2006/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/09/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 59/2006/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW và Kế hoạch 70-KH/TU về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do tỉnh Bắc Giang ban hành
2371/QĐ-BNN-KHCN
Ngày ban hành 17/08/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2371/QĐ-BNN-KHCN Tiêu chuẩn ngành: 14 TCN 166 : 2006 “Nước cung cấp cho ăn uống sinh hoạt – Tiêu chuẩn phân loại nguồn nước và vùng bị ô nhiễm Asen” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
1172/QĐ-UB
Ngày ban hành 08/06/2005
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 1172/QĐ-UB
2450/2004/QĐ-UB
Ngày ban hành 09/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2450/2004/QĐ-UB mức thu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt Quảng Trị
02/2003/CT-UBND
Ngày ban hành 13/01/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/2003/CT-UBND
822/1998/QĐ-UB/TC
Ngày ban hành 05/06/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 822/1998/QĐ-UB/TC
357-NN-QLN/QĐ
Ngày ban hành 13/03/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 357-NN-QLN/QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định tạm thời về việc thực hiện cấp phép thăm dò, khai thác, hành nghề khoan nước ngầm và đăng ký công trình khai thác nước ngầm
73-TTg
Ngày ban hành 25/02/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 73-TTg Về một số công tác cần ngay về bảo vệ môi trường
Khongso
Ngày ban hành 09/05/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước khung về thay đổi khí hậu của Liên hợp quốc
Khongso
Ngày ban hành 23/03/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển qua biên giới các phế thải nguy hiểm và việc tiêu huỷ chúng
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940