tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Ngân hàng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
KHONGSO
Ngày ban hành 13/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Thông tư Quy định trình tự thủ tục thanh tra chuyên ngành ngân hàng
09/2015/TT-NHNN
Ngày ban hành 17/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
158/QĐ-NHNN
Ngày ban hành 09/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 158/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2014
28/2014/TT-NHNN
Ngày ban hành 01/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 28/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 9/4/2009 quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ
872/QĐ-TTg
Ngày ban hành 06/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 872/QĐ-TTg năm 2014 điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
20/VBHN-NHNN
Ngày ban hành 22/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 20/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
09/VBHN-NHNN
Ngày ban hành 21/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước với ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn bằng Đồng Việt Nam cho các ngân hàng
08/VBHN-NHNN
Ngày ban hành 21/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 70/2000/NĐ-CP về giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
23/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về thực hiện hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
10/CT-UBND
Ngày ban hành 12/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên
04/VBHN-NHNN
Ngày ban hành 24/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
02/VBHN-NHNN
Ngày ban hành 24/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
369/QĐ-TTg
Ngày ban hành 12/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 369/QĐ-TTg năm 2014 sửa đổi Hiệp định về tổ chức và hoạt động và Điều lệ Ngân hàng hợp tác kinh tế quốc tế (IBEC) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
107/QĐ-BNN-TCCB
Ngày ban hành 20/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 107/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 thành lập Ban Hỗ trợ kỹ thuật Dự án “Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp” vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á giai đoạn 2013-2018 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
161/2013/TT-BTC
Ngày ban hành 13/11/2013
Hiệu lực Không xác định
Thông tư 161/2013/TT-BTC quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư
10/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2013/QĐ-UBND về Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn ủy thác từ Ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
05/2013/TT-NHNN
Ngày ban hành 08/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phân loại, kiểm định, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý trong ngành Ngân hàng ban hành theo Quyết định số 78/2000/QĐ-NHNN6 ngày 06/03/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
16/2013/QĐ-TTg
Ngày ban hành 04/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 16/2013/QĐ-TTg về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng nhà nước Việt Nam
04/2013/TT-NHNN
Ngày ban hành 01/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHIẾT KHẤU CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG, GIẤY TỜ CÓ GIÁ KHÁC CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG
1623/QĐ-NHNN
Ngày ban hành 23/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1623/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
139/2012/TT-BTC
Ngày ban hành 20/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 139/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2012
5249/QT-NHNN
Ngày ban hành 17/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quy trình 5249/QT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đấu thầu tín phiếu kho bạc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
23/2012/TT-NHNN
Ngày ban hành 09/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 23/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chế độ điều hòa tiền mặt, giao dịch tiền mặt
276/TB-VPCP
Ngày ban hành 01/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 276/TB-VPCP tổng kết 5 năm Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên
2124/TB-KBNN
Ngày ban hành 01/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 2124/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2012
4493/NHNN-CSTT
Ngày ban hành 23/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 4493/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tham gia ý kiến đối với nội dung Dự thảo Thông tư hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai
852/QĐ-TTg
Ngày ban hành 10/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2011 - 2020
106/2012/TTLT-BTC-NHNN
Ngày ban hành 28/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 106/2012/TTLT-BTC-NHNN của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
05/CT-NHNN
Ngày ban hành 27/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 05/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy định về huy động, giữ hộ vàng và sử dụng vàng huy động, vàng giữ hộ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
2235/NHNN-CSTT
Ngày ban hành 12/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2235/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đính chính văn bản
2056/NHNN-CSTT
Ngày ban hành 10/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2056/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hoạt động tín dụng
693/QĐ-NHNN
Ngày ban hành 10/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 693/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng
Số: 407/QĐ-NHNN
Ngày ban hành 12/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định Số: 407/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng
01/CT-NHNN
Ngày ban hành 13/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-NHNN năm 2012 về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
126/TB-KBNN
Ngày ban hành 01/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 126/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2012
04/QĐ-BTC
Ngày ban hành 04/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/QĐ-BTC của BTC về việc ban hành Quy chế cấp, quản lý và sử dụng tài khoản đăng nhập Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)
39/2011/TT-NHNN
Ngày ban hành 15/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 39/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
41/2011/TT-NHNN
Ngày ban hành 15/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 41/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền
2124/QĐ-TTg
Ngày ban hành 29/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2124/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
8373/NHNN-QLNH
Ngày ban hành 25/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 8373/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện quy định về quản lý ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng
7816/NHNN-CSTT
Ngày ban hành 06/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 7816/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho vay cầm cố, chế chấp bằng vàng
02/CT-NHNN
Ngày ban hành 07/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy định về mức lãi suất huy động, bằng đồng Việt Nam và bằng đô la Mỹ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
524/TB-KBNN
Ngày ban hành 01/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 524/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 04/2011
692/QĐ-NHNN
Ngày ban hành 31/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 692/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng
998/TCT-CS
Ngày ban hành 28/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 998/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thanh toán qua ngân hàng đối với hoạt động xuất khẩu
855/TCT-KK
Ngày ban hành 15/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 855/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc chứng từ thanh toán qua ngân hàng
2868/QĐ-NHNN
Ngày ban hành 29/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2868/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
192/TB-BGTVT
Ngày ban hành 18/05/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 192/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp xem xét tiến độ chuẩn bị dự án Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vay vốn Ngân hàng Thế giới và Tổ chức JICA
277/QĐ-NHPT
Ngày ban hành 15/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 277/QĐ-NHPT
01/CT-NHNN
Ngày ban hành 22/05/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2012
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162