tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Ngân sách

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
KHONGSO
Ngày ban hành 21/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn đăng ký cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
11/CT-UBND
Ngày ban hành 26/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2015 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 tỉnh Nam Định
98/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 23/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 98/2015/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
135/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 135/2015/NQ-HĐND quy định khoản chi có tính chất đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở tỉnh Vĩnh Long
958/QĐ-BTC
Ngày ban hành 22/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 958/QĐ-BTC năm 2015 về Quy chế hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính
20/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 20/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách Nhà nước phục vụ công tác định giá đất
429/QĐ-TTg
Ngày ban hành 01/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 429/QĐ-TTg năm 2015 bổ sung kinh phí từ nguồn tăng bội chi ngân sách nhà nước và giảm chi ngân sách Trung ương năm 2013 cho một số địa phương để thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
315/QĐ-BTC
Ngày ban hành 13/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 315/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính về thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm trong lĩnh vực tài chính ngân sách thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
92/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 92/2014/QĐ-UBND áp dụng mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở thành phố Hà Nội
31/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
28/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 28/2014/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương
33/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 do tỉnh Lào Cai ban hành
94/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 94/2014/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
21/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 21/2014/NQ-HĐND về phân bổ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2015 do tỉnh Phú Thọ ban hành
10/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 do tỉnh Phú Thọ ban hành
101/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 101/2014/QĐ-UBND về Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh ủy thác đầu tư qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Ninh Thuận
14/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 14/2014/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cho hoạt động để phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ
16/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 224/2010/NQ-HĐND quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 - 2015 do tỉnh Phú Thọ ban hành
20/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 do tỉnh Phú Thọ ban hành
17/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 17/2014/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 do tỉnh Yên Bái ban hành
145/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 145/2014/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chi ngân sách địa phương và Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015
18/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2015 – Nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Yên Bái ban hành
106/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 106/2014/NQ-HĐND phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 của tỉnh Gia Lai
152/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 152/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013
31/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND về huy động nguồn lực và quy định mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015 - 2020
16/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2013
107/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 107/2014/NQ-HĐND phê duyệt dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh Gia Lai năm 2015
27/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 27/2014/NQ-HĐND quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Cao Bằng
140/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 140/2014/NQ-HĐND về giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2015
124/2014/NQ-HĐNĐ
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 124/2014/NQ-HĐNĐ sửa đổi điểm 1, khoản III, mục B1, phần B của nghị quyết số 132/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương, ổn định từ năm 2011 - 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành
46/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46/2014/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
115/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 115/2014/NQ-HĐND về Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 tỉnh Lai Châu
15/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2014 về quyết toán ngân sách thành phố Hồ Chí Minh năm 2013
111/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Nghị quyết 111/2014/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 do tỉnh Gia Lai ban hành
09/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 tỉnh Bạc Liêu
114/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 114/2014/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2015 do tỉnh Lai Châu ban hành
91/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 91/2014/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2013
21/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 21/2014/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre
75/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 75/2014/NQ-HĐND quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác hòa giải ở cơ sở do tỉnh Bình Thuận ban hành
73/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 73/2014/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2014 và năm 2015
48/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/2014/QĐ-UBND về giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2014 cho huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
24/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2013
22/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 22/2014/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 của tỉnh Đồng Tháp
112/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 112/2014/NQ-HĐND quy định mức chi ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
30/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 30/2014/NQ-HĐND phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015 do tỉnh Thái Bình ban hành
80/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 80/2014/NQ-HĐND về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015 do tỉnh Kiên Giang ban hành
24/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2013
83/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 83/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013 do tỉnh Kiên Giang ban hành
53/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 53/2014/QĐ-UBND về Quy định cơ chế cho vay và thu hồi nguồn vốn đầu tư thực hiện Dự án Năng lượng nông thôn II trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
113/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 113/2014/NQ-HĐND quy định mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở do tỉnh Hòa Bình ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940