tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Người cao tuổi

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
108/TB-VPCP
Ngày ban hành 18/03/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 108/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành
334/TB-VPCP
Ngày ban hành 03/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 334/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2013 của Ủy ban quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
385/TB-VPCP
Ngày ban hành 21/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 385/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
301/TB-VPCP
Ngày ban hành 24/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 301/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2012 của Ủy ban Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
66/TB-VPCP
Ngày ban hành 29/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 66/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại phiên họp tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 của Ủy ban Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
4096/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 12/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4096/QĐ-BVHTTDL về việc soạn thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi
110/2009/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 110/2009/NQ-HĐND về trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưởng chế độ một lần cho cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã (xã, phường, thị trấn) do Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VII, kỳ họp thứ 21 ban hành
17/2011/TT-BLDTBXH
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 17/2011/TT-BLĐTBXH về Quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162