tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Nhà ở

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
322/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 322/QĐ-UBND năm 2015 Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
180/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2015 về Triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 159/2014/NQ-HĐND về việc “hỗ trợ dự án nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020”
36/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 36/2014/NQ-HĐND thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
60/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 60/2014/QĐ-UBND về bảng giá cho thuê và quy định cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3185/BXD-QLN
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3185/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn phân biệt dự án phát triển nhà ở
111/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 111/2014/NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
65/2014/QH13
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật nhà ở số 65/2014/QH13 của Quốc hội
15/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 15/2014/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
15/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 15/2014/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
52/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 52/2014/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
1953/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/10/2014
Hiệu lực Không còn phù hợp
Quyết định 1953/QĐ-UBND năm 2014 quy định giá đất tại điểm quy hoạch khu dân cư thị trấn Sịa, các xã: Quảng Phước, Quảng Thái, Quảng Lợi, Quảng Vinh, Quảng Phú, Quảng An, Quảng Thọ, Quảng Ngạn của huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế
37/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/2014/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
07/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
05/2014/TT-BXD
Ngày ban hành 09/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông tư số 05/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Sửa đổi, bố sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
656/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg cho các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định
17/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND biện pháp cải tạo, xây dựng lại khu chung cư cũ, nhà cũ xuống cấp; cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ và công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội
08/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2013/QĐ-UBND về quy chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa các cơ quan trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
1824/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1824/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt nhiệm vụ Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
46/BXD-QLN
Ngày ban hành 02/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 46/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
13/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 13/2012/QĐ-UBND sửa đổi "Quy định việc bán, cho thuê, thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị" kèm theo Quyết định 34/2010/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
16/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2012/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ lãi vay, chi phí đầu tư hạ tầng, ưu đãi đơn giá thuê nhà và hoàn trả kinh phí ứng trước để thực hiện bồi thường dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
12/BXD-QLN
Ngày ban hành 27/03/2012
Hiệu lực Không xác định
Công văn 12/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc cung cấp thông tin về tình trạng sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam
63/TB-VPCP
Ngày ban hành 28/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 63/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về lộ trình thực thi phương án đơn giản hóa bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất do Văn phòng Chính phủ ban hành
151/BXD-QLN
Ngày ban hành 08/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 151/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghi định 61/CP
9898/BC-SXD-TTr(P3)
Ngày ban hành 20/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo 9898/BC-SXD-TTr(P3) tiến độ xử lý trường hợp nhà (đất) không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng công trình trên tuyến đường mới mở thuộc địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội ban hành
58/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 58/2011/QĐ-UBND về Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc, cây trái và hoa màu trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành
35/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 35/2011/QĐ-UBND về giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
2127/QĐ-TTg
Ngày ban hành 30/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2127/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
20/CT-UBND
Ngày ban hành 08/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2011 về tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chỉnh lý biến động và xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai do tỉnh Quảng Trị ban hành
18/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 18/2011/QĐ-UBND Quy định về thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
548/BXD-QLN
Ngày ban hành 18/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 548/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP
682/BXD-QLN
Ngày ban hành 09/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 682/BXD-QLN đề nghị gửi báo cáo rà soát đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg
498/BXD-QLN
Ngày ban hành 08/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 498/BXD-QLN triển khai thực hiện Nghị định 71/2010/NĐ-CP
454/BXD-QLN
Ngày ban hành 29/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 454/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình triển khai các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên
07/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành
32/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/08/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 32/2010/QĐ-UBND ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
1360/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1360/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Đề án phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh An Giang (giai đoạn 2009-2015) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành
1123/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/04/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1123/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt danh sách hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành
2866/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/12/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2866/2008/QĐ-UBND uỷ quyền giải quyết thủ tục trong công tác đầu tư xây dựng công trình thuộc Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
61/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/12/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 61/2008/NQ-HĐND quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, và đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa X, kỳ họp thứ 18 ban hành
394/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 394/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt dự án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Cơ khí, thị xã Mường Lay, thuộc dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành
63/TB-VPCP
Ngày ban hành 11/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 63/TB-VPCP về kết luận của TTCP Nguyễn Tấn Dũng về lộ trình thực thi phương án đơn giản hóa bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất
11/2007/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/07/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11/2007/QĐ-UBND Quy trình về thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại quận 5 do Ủy ban nhân dân quận 5 ban hành
1774/QĐ-UB
Ngày ban hành 19/09/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1774/QĐ-UB
2403/1998/QĐ-UB
Ngày ban hành 19/09/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2403/1998/QĐ-UB
571/1998/QĐ-UB
Ngày ban hành 23/01/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 571/1998/QĐ-UB
97/BXD-QLN
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 97/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và chuẩn bị triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015
142-BCT
Ngày ban hành 05/07/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 142-BCT
144/BCT
Ngày ban hành 05/07/1961
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 144/BCT
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162