tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Nhân đạo

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1768/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1768/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2014 - 2020
1545/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1545/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt địa bàn và nội dung triển khai Mô hình “trợ giúp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật dựa vào cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015
922/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 922/QĐ-UBND năm 2014 cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
1353/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1353/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt tiếp nhận tiền viện trợ nhân đạo do tổ chức Glocal Ventures, Inc - Mỹ tài trợ cho Làng trẻ em Birla Hà Nội
4952/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 05/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 4952/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai-len cho các xã đặc biệt khó khăn
6854/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 22/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 6854/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc nhận hàng viện trợ nhân đạo thiết bị đã qua sử dụng
Khongso
Ngày ban hành 13/09/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Tuyên ngôn về quyền của các dân tộc bản địa, 2007
Khongso
Ngày ban hành 25/09/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Các Hướng dẫn quốc tế về HIV/AIDS và quyền con người, 1996
Khôngsố3
Ngày ban hành 22/02/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Các tuyên bố và các quyết định của các bộ trưởng
Khongso
Ngày ban hành 20/11/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em
Khongso
Ngày ban hành 18/12/1979
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, 1979
Khongso
Ngày ban hành 27/11/1978
Hiệu lực Còn hiệu lực
Tuyên bố về chủng tộc và thành kiến chủng tộc, 1978
1186/NQ
Ngày ban hành 18/11/1966
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định thư về vị thế của người tị nạn, 1967
Khongso
Ngày ban hành 01/04/1960
Hiệu lực Còn hiệu lực
Tuyên bố về trao trả độc lập cho các nước và dân tộc thuộc địa, 1960
KHONGSO
Ngày ban hành 10/12/1948
Hiệu lực Còn hiệu lực
Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 1948
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162