tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Pháp lệnh

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
10/2014/UBTVQH13
Ngày ban hành 23/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh Cảnh sát môi trường năm 2014
09/2014/UBTVQH13
Ngày ban hành 20/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13
08/2013/UBTVQH13
Ngày ban hành 23/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 08/2013/UBTVQH13
07/2013/UBTVQH13
Ngày ban hành 12/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13 của ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI : Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
05/2012/UBTVQH13
Ngày ban hành 20/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 của ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
03/2012/UBTVQH13
Ngày ban hành 16/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 03/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về pháp điển hệ thống Quy phạm pháp luật
02/2012/UBTVQH13
Ngày ban hành 28/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 02/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
01/2012/UBTVQH13
Ngày ban hành 22/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 01/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
16/2011/UBTVQH12
Ngày ban hành 30/06/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
14/2011/UBTVQH12
Ngày ban hành 19/02/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 14/2011/UBTVQH12
15/2011/UBTVQH12
Ngày ban hành 19/02/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 15/2011/UBTVQH12
09/2009/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 27/02/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 09/2009/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÀNH SỰ
08/2008/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 27/12/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 08/2008/PL-UBTVQH12
07/2008/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 22/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 07/2008/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 PHÁP LỆNH THUẾ TÀI NGUYÊN
06/2008/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 21/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 06/2008/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH CÔNG AN XÃ
05/2008/UBTVQH12
Ngày ban hành 27/08/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển năm 2008
05/2008/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 27/08/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 05/2008/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển
04/2008/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 02/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 04/2008/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
02/2008/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 26/01/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 02/2008/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
03/2008/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 26/01/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 03/2008/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
01/2007/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 19/10/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của của Pháp lệnh thi hành án phạt tù của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 01/2007/PL-UBTVQH12
35/2007/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 21/06/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
34/2007/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 20/04/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
32/2007/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 20/04/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 32/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH QUỐC GIA
33/2007/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 20/04/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN THỎA THUẬN QUỐC TẾ
31/2007/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 08/03/2007
Hiệu lực Hết hiệu lực
Pháp lệnh số 31/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
29/2006/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 05/04/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 29/2006/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
28/2005/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 13/12/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 28/2005/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI
27/2005/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 07/10/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 27/2005/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH CỰU CHIẾN BINH
26/2005/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 29/06/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Ưu đãi người có công với cách mạng
25/2005/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 02/04/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 25/2005/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh cảnh vệ
24/2004/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 29/09/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 24/2004/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Giám định tư pháp
22/2004/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 20/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 22/2004/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
23/2004/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 20/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 23/2004/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Về tổ chức điều tra hình sự
20/2004/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 29/04/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Về việc chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
19/2004/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 29/04/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 19/2004/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Về dân quân tự vệ
18/2004/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 29/04/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh về thú y
17/2004/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 29/04/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 17/2004/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Về dự trữ quốc gia
15/2004/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 24/03/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 15/2004/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Về giống cây trồng
14/2004/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 24/03/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 14/2004/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
16/2004/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 24/03/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 16/2004/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Về giống vật nuôi
10/2003/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 17/03/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003
04/2002/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 04/11/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 04/2002/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Về việc tổ chức Tòa án quân sự
02/2002/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 04/10/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 02/2002/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Về Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân
01/2002/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 04/10/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 01/2002/PL-UBTVQH11
38/2001/PL-UBTVQH10
Ngày ban hành 28/08/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Quốc hội : Pháp lệnh về phí và lệ phí
34/2001/UBTVQH10
Ngày ban hành 04/04/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh về lưu trữ quốc gia
29/2000/PL-UBTVQH10
Ngày ban hành 28/12/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 29/2000/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Thủ đô Hà Nội
19/2000/PL-UBTVQH10
Ngày ban hành 14/02/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 19/2000/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng
04/1998/PL-UBTVQH10
Ngày ban hành 28/03/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam năm 1998
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162