tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Quản lý nhà nước

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
6481/QĐ-BCT
Ngày ban hành 26/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6481/QĐ-BCT năm 2015 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2390/KH-UBND
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 2390/KH-UBND năm 2015 về Cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020
157/TB-VPCP
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 157/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả công tác Quý I năm 2015 và nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
12/CT-BTTTT
Ngày ban hành 21/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 12/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2015
01/2015/TTLT-BNV-BTC
Ngày ban hành 14/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC
129/TB-VPCP
Ngày ban hành 13/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 129/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015
40/TB-VPCP
Ngày ban hành 06/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 40/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Ban Chỉ đạo 138/CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
06/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19/2011/QĐ-UBND Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai
118/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 118/2014/NQ-HĐND tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Tĩnh
50/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 50/2014/QĐ-UBND về Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
62/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 62/2014/QĐ-UBND quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
91/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 91/2014/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An
143/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Nghị quyết 143/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2015 do tỉnh Nghệ An ban hành
149/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 149/2014/NQ-HĐND quy định mức thu và chế độ quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
110/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 110/2014/NQ-HĐND sửa đổi quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai
122/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2015
156/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 156/2014/NQ-HĐND về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An
22/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 22/2014/NQ-HĐND về đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
87/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 87/2014/QĐ-UBND về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
89/NQ-CP
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 89/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2014
6395/TCĐBVN-CQLXDĐB
Ngày ban hành 03/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6395/TCĐBVN-CQLXDĐB năm 2014 nâng cao chất lượng công tác khảo sát, lập hồ sơ thiết kế dự án sửa chữa công trình đường bộ trên các tuyên quốc lộ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
28/CT-UBND
Ngày ban hành 01/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2014 tiếp tục tăng cường công tác quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
31/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2014/QĐ-UBND Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Yên Bái
1221/QĐ-BNV
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1221/QĐ-BNV năm 2014 phê duyệt “Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Bộ Nội vụ"
16/CT-UBND
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2014 triển khai quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới về công tác thống kê và thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã của tỉnh Gia Lai
2343/TTG-KTN
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2343/TTg-KTN 2014 điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp Nam Định đến 2020
27/CT-UBND
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
6115/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6115/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000 do thành phố Hà Nội ban hành
789/UBTVQH13-CTĐB
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 789/UBTVQH13-CTĐB 2014 tổ chức triển khai lấy phiếu tín nhiệm 35/2012/QH13
79/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 79/2014/QĐ-UBND Quy chế theo dõi, đôn đốc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao
83/KH-UBND
Ngày ban hành 19/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2014 thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về công tác dân tộc do tỉnh Hòa Bình ban hành
28/CT-UBND
Ngày ban hành 13/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2014 tăng cường thực thi quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Thái Bình
25/CT-UBND
Ngày ban hành 12/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2014 triển khai giải pháp đảm bảo nguồn nước, chủ động thực hiện công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất, dân sinh do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
1690/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1690/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 09/2013/QĐ-TTg quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trong 02 năm (2014 - 2016) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
22/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22/2014/QĐ-UBND về việc phân cấp trách nhiệm quản lý , vận hành khai thác cầu và phê duyệt quy trình quản lý vận hành khai thác cầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình
38/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 38/2014/QĐ-UBND về phân cấp Quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
79/NQ-CP
Ngày ban hành 03/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 79/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2014
31/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước kèm theo Quyết định 18/2013/QĐ-UBND do tỉnh Hậu Giang ban hành
2393/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2393/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2014 - 2020
49/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
22/2014/CT-UBND
Ngày ban hành 28/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 22/2014/CT-UBND tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Phước
35/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 35/2014/QĐ-UBND Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3401/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3401/QĐ-UBND năm 2014 công nhận xã đạt chuẩn "Xã nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
9538/QĐ-BCT
Ngày ban hành 23/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 9538/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung, điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Yên thuộc "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025"
10/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2008/QĐ-UBND về Quy chế phân công trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
20/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20/2014/QĐ-UBND về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô đối với bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
24/CT-UBND
Ngày ban hành 16/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An
21/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2014 về thành lập xóm Phiêng Pán, xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc; xóm Thượng Sơn, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng; tổ dân phố 24, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
73/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 73/2014/QĐ-UBND tổ chức lại “Thanh tra đô thị thành phố Vinh” thành “Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh” do tỉnh Nghệ An ban hành
407/TB-VPCP
Ngày ban hành 10/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 407/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940