tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Quốc phòng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
19/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 19/2015/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ Amonit AD1 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
17/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 17/2015/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Amôni nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
04/2015/CT-UBND
Ngày ban hành 12/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/2015/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2015 do Tỉnh Nam Định ban hành
131/2014/TT-BQP
Ngày ban hành 03/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 131/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng : Ban hành Quy chế quản lý kho vật chứng trong Quân đội
03/2014/CT-UBND
Ngày ban hành 05/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 03/2014/CT-UBND tăng cường công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
2685/QĐ-BQP
Ngày ban hành 16/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2685/QĐ-BQP năm 2014 đính chính Thông tư 24/2014/TT-BQP quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương về giáo dục quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Thông tư 39/2014/TT-BQP về Chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
65/2014/TT-BQP
Ngày ban hành 13/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 65/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng : Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên chức quốc phòng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng
14/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2014/QĐ-UBND ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
02/2014/CT-UBND
Ngày ban hành 07/03/2014
Hiệu lực Không xác định
Chỉ thị 02/2014/CT-UBND tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014 do quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
02/2014/CT-UBND
Ngày ban hành 27/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/2014/CT-UBND tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
219/2013/TT-BQP
Ngày ban hành 20/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 219/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng : Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người bị tạm đình chỉ công tác, người bị tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng quản lý để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử
02/TTLTHN-BQP
Ngày ban hành 20/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 02/TTLTHN-BQP hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 38/2007/NĐ-CP về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ do Bộ Quốc phòng ban hành
110/BGDĐT-GDQP
Ngày ban hành 10/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 110/BGDĐT-GDQP về việc hướng dẫn công tác quốc phòng, quân sự năm 2012.
175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT
Ngày ban hành 13/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT
160/2011/TT-BQP
Ngày ban hành 30/08/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 160/2011/TT-BQP
72/2010/TT-BQP
Ngày ban hành 31/05/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 72/2010/TT-BQP quy định nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan, đơn vị quân đội thực hiện Quyết định 289/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
51/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/10/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 51/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức vận động đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành
43/2002/CT-UB
Ngày ban hành 22/03/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 43/2002/CT-UB
246/1998/QĐ-TTg
Ngày ban hành 22/12/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 246/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đặc thù đối với phi công quân sự, thành viên trong tổ bay và các đối tượng trực tiếp phục vụ bay tại các sân bay quân sự thuộc bộ Quốc phòng
536-TTg
Ngày ban hành 12/12/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 536-TTg năm 1958 về việc quy định nhiệm vụ của các Ủy ban Hành chính các cấp, các cơ quan, nông trường, xí nghiệp thi hành các công tác trong khi thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành
220NV/PC
Ngày ban hành 10/07/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 220NV/PC thiết quân luật lệnh giới nghiêm
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162